ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Konferencje, Seminaria, Szkolenia

XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska,
standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu

23-24 września 2015 r.


W Oddziale ITP w Warszawie odbyła się XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi doktora Marka Sawickiego nt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu” .
Główne cele konferencji:

 1. Analiza procesów technologicznych w produkcji zwierzęcej ze szczególnym uwzględnieniem zrównowaĹźonej produkcji.
 2. Określenie przyszłościowych kierunków rozwoju technologii chowu zwierząt z uwzględnieniem ograniczeń ochrony środowiska a takĹźe rozwoju nowoczesnych technik, w tym automatyzacji rolnictwa.
 3. Analiza potrzeb i moĹźliwości rozwoju OZE na potrzeby produkcji rolniczej ze szczególnych uwzględnieniem produkcji zwierzęcej.
 4. Wymiana informacji naukowo-badawczych i wdroĹźeniowych pomiędzy uczestnikami Konferencji oraz określenie form współpracy. Promocja polskich rozwiązań w zakresie nowoczesnych i innowacyjnych technologii produkcji zwierzęcej.

W XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej brało udział około 115 uczestników, w tym z:

 • Federacji Rosyjskiego – 13 osób;
 • Białorusi – 5 osób;
 • Łotwy – 1 osoba;
 • Finlandii – 1 osoba.

Pozostali uczestnicy pochodzili z Instytutów i Uczelni krajowych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Urzędów Wojewódzkich oraz prywatnych firm.

Na Konferencji zostało wygłoszonych 79 referatów, z czego 27 referatów w językach obcych (w języku rosyjskim i angielskim).

W pierwszym dniu Konferencji referaty zostały podzielone na sekcję 1 pt. „Podstawowe problemy w chowie zwierząt” i na sekcję 2 pt. „Podstawowe problemy w pozyskaniu energii alternatywnej, w tym biogazu”.
Drugiego dnia referaty zostały podzielone na sekcję 1 pt. „Podstawowe problemy w chowie zwierząt i elementy infrastruktury” i sekcję 2 pt. „Problemy pozyskania i zagospodarowania biogazu”.

Organizacja XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej była moĹźliwa dzięki współorganizatorom: Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Katedrze InĹźynierii Systemów Agrotechnicznych ZUT Szczecin oraz Komitetowi Techniki Rolniczej PAN.
Sponsorami Konferencji byli: Lely East Sp. z o.o., WOLF SYSTEM Sp. z o.o., TESTMER Warszawa S.A., AGRO-KOMBI Sp. z o.o.
Patronem medialnym Konferencji było Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. – Ogólnopolskie Czasopismo Specjalistyczne „Bydło”.

W wyniku nadesłanych prac Uczestników XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej wydano trzy monografie, a mianowicie:

 1. Monografia pt. „Produkcja energii odnawialnej, w tym biogazu”;
 2. Monografia pt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów UE i ochrony środowiska”;
 3. Monografia pt. „Проблемы интенсификации животноводства с учетом охраны окружающей среды и производства альтернаtивных исtочников энергии, в том числе йиОгаСа”.

 

FotoreportaĹź: