ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Organy stanowiące i opiniodawczo-doradcze

Kolegium Dyrekcyjne

Kolegium Dyrekcyjne jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Instytutu. Kolegium opiniuje sprawy związane z działalnością Instytutu oraz jego gospodarką i administracją.

W skład Kolegium, oprócz Dyrektora jako przewodniczącego wchodzą zastępcy dyrektora, Główny Księgowy, kierownicy Działów: Planowania i Koordynacji Badań, Spraw Pracowniczych, Informacji i Transferu Wiedzy, Promocji oraz Wydawnictw.

Na poszczególne posiedzenia Kolegium zwoływane przez Dyrektora mogą być zapraszane inne osoby, w tym kierownicy oddziałów i dyrektorzy ROB, zgodnie z problematyką posiedzenia.