ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

REZERWAT PRZYRODY

Flora grobli oraz terenów między stawami

Tereny pomiędzy stawami (niekiedy miejsca po tarliskach) obecnie nieużytki, są miejscem występowania: turzyc, sitów, jaskrów, dziurawca czterobocznego, firletki poszarpanej, komonicy błotnej, kuklika zwisłego, mięty wodnej, ostrożnia błotnego, ostrożnia warzywnego, pięciornika rozłogowego, znajdującego się pod ochroną storczyka plamistego, wiązówki błotnej.
Ponadto występują tu gatunki szuwarowe wymienione w rozdziale "Flora skarp".

Groble pomiędzy stawami są porośnięte następującymi gatunkami traw i bylin dwuliściennych:

  • trawy: kostrzewa czerwona, kostrzewa łąkowa, kostrzewa trzcinowata, kupkówka pospolita, mozga trzcinowata, perz właściwy, stokłosa bezostna, stokłosa miękka, życica trwała;
  • byliny dwuliścienne: babka lancetowata, babka zwyczajna, bluszczyk kurdybanek, bniec biały, brodawnik jesienny, bylica pospolita, bylica piołun, cykoria podróżnik, jasnota biała, jaskier ostry, jaskier rozłogowy, koniczyna biała, koniczyna łąkowa, krwawnik pospolity, lepnica rozdęta, łopian mniejszy, mniszek pospolity, pięciornik gęsi, podagrycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest ptasi, rdestówka zaroślowa, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, wrotycz pospolity.