ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Dział Głównego Informatyka - DGI

Zakres prac:

 • nadzór nad procesem informatyzacji w Instytucie;
 • gospodarka oprogramowaniem i sprzętem komputerowym;
 • zarządzanie legalnością oprogramowania w Instytucie, monitorowanie licencji na komputerach, koordynacja licencji zbiorczych;
 • udział w procedurach przetargowych dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania, pomoc w przygotowaniu specyfikacji przetargowej, sprawdzanie ofert i otrzymanego sprzętu i oprogramowania;
 • zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym Instytutu;
 • interweniowanie w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania;
 • instalowanie, konfigurowanie i utrzymywanie w sprawności sprzętu i oprogramowania stacji roboczych;
 • serwisowanie urządzeń peryferyjnych i odzyskiwanie danych z uszkodzonych nośników w zakresie w jakim pozwala wyposażenie własnego serwisu;
 • współpraca z Działem FK, SP i DP w zakresie aktualizacji systemu księgowego, wgrywania certyfikatów, podpisów elektronicznych, podstawowej pomocy w przypadku nieprzewidzianej przerwy w działaniu serwera księgowego i pojawiających się błędów logowania;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu w sprawach informatycznych;
 • tworzenie i aktualizacja głównej strony Internetowej Instytutu;
 • tworzenie i aktualizacja innych nowych stron Instytutu;
 • inicjowanie, koordynacja i monitorowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 • nadzór i koordynacja prac administracyjnych podejmowanych przez podmioty zewnętrzne, (monitorowanie prawidłowości działania, interwencje w przypadku awarii), obejmujących administrowanie specjalistyczną infrastrukturą informatyczną:
  1. serwerami pracującymi w Instytucie:
   • serwer poczty, www, dns, ochrona przed wirusami, spamem, firewall itd.,
   • serwery księgowe: terminalowy i bazy danych Simple,
   • serwery OPiKW,
   • serwery, na których znajduje się portal IiGW;
  2. aplikacjami zainstalowanymi na serwerach;
  3. sprzętem współpracującym z serwerami Instytutu: macierze, UPSy, biblioteką taśmową, streamery (wraz z powiązanym oprogramowaniem);
  4. urządzeniami aktywnymi i pasywnymi sieci, w szczególności dwoma routerami i programowalnymi przełącznikami, monitorowanie wydajności, bieżące czynności konfiguracyjne, reakcja na uszkodzenia, kontrola niezgodnego z prawem lub niedopuszczalnego przez Dyrektora korzystania z Internetu;
  5. urządzeniami brzegowymi, które łączą nas z dostawcą Internetu.

Pracownicy Działu

Nazwisko - Stanowisko Telefon Wewn. e-mail Pokój
Centrala w Falentach: 22 628 37 63
mgr inż. Małgorzata Przybyła
Kierownik Działu
22 243 52 71
218 Pn-34
Miłosz Wierzbicki
Sam. specjalista adm.-tech.
22 243 53 23
237  

 

Kierownik Działu
mgr inż.
Małgorzata Przybyła

Falenty
tel. 22 243 52 71