ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

DZIERŻAWA DZIAŁKI

  • Ogłoszenie
  • Szczegóły
  • Wypis, zaświadczenia

Ogłoszenie

Forma nieruchomość niezabudowana.
Powierzchnia 1,59 ha - działka ewidencyjna nr 14/20.
Położenie nieruchomość położona jest w Falentach przy ulicy Falenckiej gmina Raszyn woj. mazowieckie w okolicy zbiegu Trasy Katowickiej i Trasy Krakowskiej.
Mapa

Opis obszar oznaczony jako 2U - tereny zabudowy usługowej.
Dostęp do mediów gaz, woda, przyłącze kanalizacyjne. W ulicy Falenckiej przebiega linia energetyczna.
Kontakt w przypadku pytań +48 608 403 567

Szczegóły

Forma nieruchomość niezabudowana.
Powierzchnia 1,59 ha - działka ewidencyjna nr 14/20.
Położenie nieruchomość położona jest w Falentach przy ulicy Falenckiej gmina Raszyn woj. mazowieckie w okolicy zbiegu Trasy Katowickiej i Trasy Krakowskiej.
Mapa - system informacji przestrzennej

Mapa - widok z satelity
Opis Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z którym teren ten położony jest w obszarze oznaczonym jako 2U - tereny zabudowy usługowej, który przewiduje przeznaczenie podstawowe terenu pod zabudowę usługową, stację serwisową obsługi samochodów, centrum wystawienniczo ekspozycyjne. Przeznaczenie uzupełniające urządzenia budowlane, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, urz. Infrastruktury technicznej dla potrzeb działki i potrzeb lokalnych. Przeznaczenie dopuszczalne obiekty o funkcji handlowej o pow. sprzedażowej do 2000 m2.
Dostęp do mediów gaz, woda, przyłącze kanalizacyjne. W ulicy Falenckiej przebiega linia energetyczna.

Wypis, zaświadczenia