ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

SPRZEDAŻ NIRUCHOMOŚCI - DROGI PLANOWANRE

  • Ogłoszenie
  • Szczegóły

Ogłoszenie

Forma sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - drogi planowane.
Numery działek (Powierzchnia) 215 (0,1800); 216 (0,1100); 217 (0,1000); 218 (0,1300); 219 (0,1400); 220 (0,0700); 221 (0,2400); 222 (0,0400);
Położenie nieruchomości położone są w Falentach przy ulicy Poniatowskiego i Leszczynowej gmina Raszyn woj. mazowieckie.
Mapa

Opis obszar oznaczony jako MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ZN teren zieleni mieszanej.
Dostęp do mediów brak
Kontakt w przypadku pytań 22 243 53 64

Szczegóły

Forma sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - drogi planowane.
Numery działek (Powierzchnia) 215 (0,1800); 216 (0,1100); 217 (0,1000); 218 (0,1300); 219 (0,1400); 220 (0,0700); 221 (0,2400); 222 (0,0400);
Położenie nieruchomości położona są w Falentach gmina Raszyn woj. mazowieckie przy ulicy Poniatowskiego i Leszczynowej.
Mapa - system informacji przestrzennej

Mapa - widok z satelity
Opis Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn - rejon ul. Poniatowskiego. Załącznik nr 1 do uchwały Nr. XXXVI/341/2017 z 24 maja 2017 r.
Dostęp do mediów       brak