ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Dział Promocji - DPM

Zakres prac:

 • promocja najnowszych rozwiązań naukowych i osiągnięć Instytutu poprzez:
  • przygotowywanie wspólnie z autorami (po odbiorach prac statutowych) materiałów promocyjnych o wynikach badań naukowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych w formie ulotek lub broszur i katalogów;
  • opracowywanie ulotek i folderów o Instytucie;
  • współpraca z Działem Filmu Naukowego w Oddziale w Kłudzienku w realizacji filmów o działalności Instytutu, wykonywaniu fotografii, przezroczy, mikrofilmów i filmów wideo;
 • udział w targach, wystawach, konkursach, pokazach, innych promocyjnych przedsięwzięciach połączony z oferowaniem standardowych usług naukowych i laboratoryjno-badawczych oraz doradztwa naukowego;
 • organizacja konferencji, seminariów;
 • prowadzenie Bazy Maszyny Rolnicze oraz wydawanie Katalogu Maszyn Rolniczych na CD;
 • opracowywanie wniosków, umów i sprawozdań, dotyczących działalności ogólnotechnicznej (wspomagającej badania), upowszechnieniowej, doradczej, szkoleniowej itp.;
 • udział w organizowaniu współpracy i wymiany naukowej w Pionie Inżynieryjno-Rolniczym z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi;
 • prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego ITP w Oddziale Warszawa;
 • realizacja prac administracyjno-technicznych.

Pracownicy Działu:

Nazwisko - Stanowisko Telefon e-mail Pokój
Oddział w Warszawie
dr inż. Andrzej Seliga
Kierownik Działu
22 243 54 38 220
mgr Renata Kalinowska
Gł. specjalista adm.- techn.
22 243 55 47 221
Daniel Mumot
Specjalista adm.- techn.
22 243 55 42 221
mgr Agnieszka Drzewowska
Specjalista adm.-techn.
    urlop
wych.

Kierownik Działu
dr inż. Andrzej Seliga
Warszawa
tel. 22 243 54 38