ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Centrum Transferu Technologii - CTT

 

Centrum Transferu Technologii inicjuje i wspiera komercjalizację uzyskanych wyników badań w Instytucie Techniczno-Przyrodniczym [ITP].

Jesteśmy pierwszym kontaktem dla partnerów i kontrahentów poszukujących innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii rolniczej, najlepszych praktyk rolniczych i ochrony środowiska.

 

Do głównych celów Centrum należą:

  • promowanie wyników badań i dokonań Instytutu
  • budowanie systemu transferu dokonań naukowych (wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych) do gospodarki i biznesu
  • zarządzanie własnością intelektualną

 

Zakres prac:

  • obsługuje instytucje, kontrahentów, partnerów biznesowych, MŚP, osoby fizyczne pragnące skorzystać z dorobku naukowego i technicznego ITP
  • pośredniczy w dotarciu pracowników naukowych ITP do zainteresowanych odbiorców końcowych projektów wynalazczych i wzorów użytkowych
  • identyfikuje potencjalne obszary zastosowania technologii i rozwiązań innowacyjnych powstających w ITP
  • prowadzi badania marketingowe i ofertowe mające na celu pozyskanie licencjobiorców, inwestorów i partnerów biznesowych
  • inicjuje i prowadzi negocjacje handlowe z kontrahentami i partnerami w zakresie warunków transferu technologii, know how, usług doradczych i prac projektowych, zapewniając fachową obsługę prawną
  • uczestniczy w formowaniu i tworzeniu nowych rozwiązań innowacyjnych pod kątem kształtowania ich wartości komercyjnej i społecznej
  • wspiera upowszechnianie wyników badań w formie popularyzowania pożądanych praktyk, norm, poradników i doradztwa, a także w formie wdrażania i komercjalizacji osiągnięć  wiedzy technicznej powstającej w ITP

 

Więcej informacji na stronie http://www.itp.edu.pl/ctt

 

Kierownik Działu

Falenty