ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Zakłady Doświadczalne

Zakład Doświadczalny w Biebrzy

19-200 Grajewo 
tel. 22 243 52 10

Historia Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy

Jesienią 1951 roku rozporządzeniem ministra Rolnictwa został utworzony Rolniczy Zakład Badawczy „Biebrza”. Jego celem było i jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych w zakresie melioracji i rolniczego użytkowania torfowisk oraz wdrażania wyników badań w praktyce produkcyjnej wielkoobszarowego gospodarstwa rolnego.

Centralny Instytut Badawczy, usytuował Rolniczy Zakład Badawczy Biebrza w centralnej części torfowiska Kuwasy, położonym w północno-zachodniej części środkowego basenu Biebrzy.

Budowę Zakładu rozpoczęto w 1952 roku. Budowano go od podstaw na terenie niezamieszkałym i pozbawionym wszelkiej infrastruktury. Równolegle prowadzono prace melioracyjne i zagospodarowanie porośniętych zaroślami łozowo-brzozowymi torfowisk.

W 1955 roku, po rozwiązaniu Centralnego Instytutu Rolniczego, RZB Biebrza został przejęty przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach, a następnie w marcu 1965 roku przez Instytut Melioracji i Użytków Zielonych z siedzibą w Falentach, gdzie nazwa RZB Biebrza uległa zmianie na Zakład Doświadczalny Melioracji i Użytków Zielonych w Biebrzy. W roku 2010, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej został powołany (z połączenia dwóch Instytutów, Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych i Instytutu Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach, zaś nazwa Zakładu obecnie brzmi Zakład Doświadczalny Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy.

Od roku 2002, Zakład bierze udział w rankingu 300 najlepszych gospodarstw rolnych organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W roku 2007, Zakład zajął 2 miejsce w rankingu 300 najlepszych gospodarstw rolnych i 1 miejsce w podrankingu przedsiębiorstw rolnych wg wskaźnika zrównoważenia środowiskowego. W roku 2009 zajął 20 miejsce, 2 miejsce w podrankingu przedsiębiorstw rolnych gospodarujących na słabych glebach i został uznany za najlepsze gospodarstwo rolne w województwie podlaskim w podrankingu najlepszych gospodarstw województw. Zakład, za dobre wyniki został uhonorowany pucharem i dyplomem przyznanym przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Na dzień 1.01.2016r. Zakład działalność rolniczą prowadzi na 767 ha użytków rolnych, posiada 660 sztuk bydła, w tym 310 krów dojnych. W 2015 roku Zakład sprzedał 1867 tys. litrów mleka oraz 76 tys. kg żywca wołowego.

Pracownicy Zakładu

Imię i nazwisko - Stanowisko Telefon Wew. e-mail
dr inż. Jacek Jaszczyński
Dyrektor ZD Biebrza
22 243 51 98 291
dr inz. Jan Kamiński
Adiunkt
Jarosław Nowakowski
P.o. Kierownika produkcji roślinnej
22 243 52 21 294
Katarzyna Kiryłow
Kierownik działu finansowo-księgowego
22 243 52 02 288
mgr Barbara Tarnacka
Sam. specjalista adm.-techn.
22 243 52 10 290
Grażyna Orłowska
St. księgowa
mgr Władysław Błażejewski
Specjalista adm.-techn.
 
mgr inż. Grzegorz Krasiński
Zootechnik
22 243 52 19 289  
Rafał Sakowski
Brygadzista produkcji zwierzęcej
 
Andrzej Niewiadmoski
Magazynier, rzemieślnik
 
Sławomir Dobrochowski
Traktorzysta
 
Grzegorz Kępa
Traktorzysta
 
Andrzej Skowroński
Traktorzysta
 
Waldemar Wołyniec
Traktorzysta
 
Maria Czopek
Robotnik produkcji zwierzęcej
 
Remigiusz Iżbicki
Robotnik produkcji zwierzęcej
 
Ryszard Kępa
Robotnik produkcji zwierzęcej
 
Edyta Rusiak
Robotnik produkcji zwierzęcej
 
Tadeusz Obiedziński
Robotnik produkcji zwierzęcej, dozorca
 
Robert Zaborowski
Robotnik produkcji zwierzęcej, dozorca
 
Jerzy Zyskowski
Robotnik rolny
 
Jarosław Łoniewski
Robotnik produkcji zwierzęcej
 
Antoni Maciorowski
Robotnik produkcji zwierzęcej
 
Karol Zyskowski
Robotnik produkcji zwierzęcej / Dozorca
 

 

Dyrektor Zakładu
Dr inż. Jacek Jaszczyński
tel. 22 243 51 98