ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

REZERWAT PRZYRODY

Awifauna

Ptaki, jako nierozerwalna część środowiska przyrodniczego fascynowały ludzi od dawna, co znajduje odbicie m.in. w sztuce, mitologii, podaniach ludowych.

Na terenie rezerwatu występuje około 130 gatunków ptaków, zarówno wodno-błotnych oraz związanych ze środowiskiem wodnym, jak i ptaków lądowych. Jest to możliwe dzięki ogromnej różnorodności siedlisk. Znajdują się tu stawy z wyspami i roślinnością szuwarową, rowy z płynącą wodą, zbiorowiska łęgowe – od zwartych lasków olszowych i kęp zaroślowych do luźnych zadrzewień wielogatunkowych – oraz łąki średnio i silnie wilgotne. W bezpośrednim otoczeniu rezerwatu znajduje się park krajobrazowy z zachowanym starodrzewiem, użytki zielone i pola uprawne. Różnorodność ta przyciąga także wiele ptaków śpiewających mimo niewielkiej powierzchni rezerwatu nie zajętej przez stawy.