ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

REZERWAT PRZYRODY - ścieżka edukacyjna

Aleja jesionowa (wzdłuż al. Hrabskiej)
- pomnik przyrody (zachowany fragment historycznego traktu do wsi Łady)

 

  • spacer pod koronami starodrzewu jesionu wyniosłego,
  • grobla przy stawie (na prawo) – możliwość dojścia groblą do Stawu Spiskiego (zasilanego wodą z własnych źródeł w jego dnie), z lęgowiskiem błotniaka stawowego.

Aleja jesionowa latem

Wyspa Stawu Falenckiego