Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
W związku z bieżącą sytuacją od dnia 24 lutego 2022 r. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy zawiesił współpracę naukową z instytucjami rosyjskimi i białoruskimi.
08 maja 2024
Informujemy, że od 19 kwietnia br. przez 4 tygodnie Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne projektu dyrektywy zmieniającej załącznik III do dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, wprowadzającego możliwość wykorzystania niektórych rodzajów przetworzonego nawozu naturalnego (RENURE).
25 kwietnia 2024
Pomimo deszczu, w sobotę (20 kwietnia 2024) kilkaset osób odwiedziło Falenty, żeby wziąć udział w aktywnościach, jakie w tym roku z okazji 215. rocznicy Bitwy pod Raszynem przygotowali organizatorzy (Stowarzyszenie Projekt Raszyn wraz z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym – Państwowym Instytutem Badawczym w Falentach oraz Współorganizator:  Zarząd Województwa Mazowieckiego; przy wsparciu z dotacji Gminy Raszyn oraz partnerów: Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie, PU Hetman Sp. z o.o. oraz Elgrom). To jak dotąd najważniejsza data dla naszej lokalnej tożsamości! (więcej...)
8-10 marca 2024
Przez trzy dni, od 8 do 10 marca wystawy Agrotech 2024 i Las-Expo w Kielcach zgromadziły 520 firm z 17 krajów, prezentując najnowocześniejsze rozwiązania dla rolnictwa i leśnictwa. Wśród wystawców nie zabrakło również  Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego, który corocznie prezentuje swoje innowacyjne rozwiązania oraz odpowiada na pytania związane z rolnictwem, ochroną środowiska i techniką rolniczą. (więcej...)
Nauka
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
WSPÓŁPRACA
PROJEKTY
DOKTORATY
OBRONY PRAC DOKTORSKICH
NADAWANIE STOPNI NAUKOWYCH
Oferta

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY JAKO JEDNOSTKA WYZNACZONA WYDAJE:  OCENY TECHNICZNE OPINIE NAWOZOWEINSTRUKCJE STOSOWANIA

Ogłoszenia
Projekty
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści