Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
W związku z bieżącą sytuacją od dnia 24 lutego 2022 r. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy zawiesił współpracę naukową z instytucjami rosyjskimi i białoruskimi.
18 maja 2022
W dniu 11 maja 2022 r. pod auspicjami Wydawnictwa Duszpasterskiego Rolników przy Diecezji Włocławskiej odbyły się warsztaty nt.: Aktualne spojrzenie na ocenę gleb użytkowanych rolniczo oraz funkcjonowanie ekosystemów glebowych, zorganizowane w ramach projektu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.: Rola współczesnego rolnictwa w tworzeniu bioróżnorodności – wyzwania dla nowoczesnego rolnictwa.. (więcej...)
10 maja 2022
Codzienny patrol rezerwatu. Raj dla kormoranów - dorosły ptak zjada dziennie około 500-800 g ryb.
Nauka
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
WSPÓŁPRACA
PROJEKTY
DOKTORATY
OBRONY PRAC DOKTORSKICH
NADAWANIE STOPNI NAUKOWYCH
Oferta

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY JAKO JEDNOSTKA WYZNACZONA WYDAJE:  OCENY TECHNICZNE OPINIE NAWOZOWEINSTRUKCJE STOSOWANIA

Wydarzenia
ŻYWA HISTORIA
BITWY POD RASZYNEM
23 KWIETNIA 2022
od godz. 13:00
park pałacowy ITP-PIB w Falentach
Aleja Hrabska 3, gm. Raszyn

Ogłoszenia
Projekty
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści