Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
W związku z bieżącą sytuacją od dnia 24 lutego 2022 r. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy zawiesił współpracę naukową z instytucjami rosyjskimi i białoruskimi.

15 listopada 2023
Miło nam poinformować, że Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy bierze udział w projekcie ukierunkowanym na zwalczanie gatunków inwazyjnych, realizowanym przez konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. (więcej...)
25 listopada 2023
W tym dniu odbyło się kolejne już sprzątanie rezerwatu Stawy Raszyńskie w Falentach, współorganizowane przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Stowarzyszenie Projekt Raszyn z jego prezes Dorotą Betko oraz społeczników pod auspicjami Karoliny Kwietniewskiej. (więcej...)
11 stycznia 2024
Miło nam poinformować, że Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy bierze udział w projekcie GYPREG - Rozwiązanie problemu ładunku fosforu w rolnictwie poprzez wprowadzanie zmian w glebie (więcej...)
Nauka
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
WSPÓŁPRACA
PROJEKTY
DOKTORATY
OBRONY PRAC DOKTORSKICH
NADAWANIE STOPNI NAUKOWYCH
Oferta

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY JAKO JEDNOSTKA WYZNACZONA WYDAJE:  OCENY TECHNICZNE OPINIE NAWOZOWEINSTRUKCJE STOSOWANIA

Ogłoszenia
Projekty
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści