Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
TECHNOLOGIE DLA ROLNICTWA I PRZYRODY


23 sierpnia 2021
W gminie Raszyn, w dolinie rzeki Raszynki i w pobliżu rezerwatu przyrody Stawy Raszyńskie, w ramach pilotażowego zwalczania testowana jest przez zespół Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego PIB eliminacja kolczurki klapowanej z wykorzystaniem metod nieszkodliwych dla środowiska (zwłaszcza dla ptaków), takich jak wyrywanie siewek i młodocianych osobników oraz wyrywanie i ścinanie roślin w okresie kwitnienia gatunku, przed wydaniem nasion. Testy przeprowadzane są również w dolinie Narwi.


28 lipca 2021
Informujemy, że w dniu 28.07.2021 r. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy  podpisał z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków umowę o udzieleniu dotacji celowej na wykonanie architektonicznej i konserwatorskiej dokumentacji przedprojektowej – etap I (piwnice), w należącym do Instytutu pałacu w Falentach. Po dokonaniu wyboru wykonawcy od dnia 10.08.2021 r. ruszyły prace badawcze. Przy opracowywaniu dokumentacji wnioskowej do MWKZ,  ITP-PIB  współpracował z Panią Dorotą Betko ze Stowarzyszenia "Projekt Raszyn".
Źródła finansowania projektu:
MWKZ: 54%,
ITP-PIB: 46%,
Jednostki samorządowe: 0 %,
Organizacje pozarządowe: 0 %.
Nauka
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
WSPÓŁPRACA
PROJEKTY
DOKTORATY
OBRONY PRAC DOKTORSKICH
NADAWANIE STOPNI NAUKOWYCH
Oferta

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY JAKO JEDNOSTKA WYZNACZONA WYDAJE:  OCENY TECHNICZNE OPINIE NAWOZOWEINSTRUKCJE STOSOWANIA

Wydarzenia
Ogłoszenia
Aktualne projekty
Dla prasy
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści