Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
W związku z bieżącą sytuacją od dnia 24 lutego 2022 r. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy zawiesił współpracę naukową z instytucjami rosyjskimi i białoruskimi.
15-16 września 2022
W dniach 15-16 września przedstawiciele Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - PIB uczestniczyli w spotkaniach  z delegacją Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) zorganizowanych na marginesie III posiedzenia Polsko-Emirackiej Komisji Wspólnej ds. Współpracy Gospodarczej.  Przedmiotem rozmów były m.in. perspektywy rozwoju polsko-emirackiej współpracy, również w kontekście zagrożeń związanych z przerwaniem globalnych łańcuchów dostaw żywności wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie. (więcej...)

12 września 2022
12 WRZEŚNIA  UCZESTNICZYLIŚMY W JUBILEUSZU 30-LECIA RADY GŁÓWNEJ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W AULI MAŁEJ I WIELKIEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
Z tej okazji, podczas uroczystego posiedzenia Rady, wręczone zostały wyróżnienia za najbardziej innowacyjne i prężenie działające placówki. Podczas uroczystości była także możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami wielu instytutów badawczych, których liczne rozwiązania tworzone w zakładach naukowych, pracowniach, laboratoriach badawczych służą polskiemu społeczeństwu. (więcej...)
3-4 września 2022
XXXI Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie to kolejna edycja Wystawy organizowanej podczas Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. Jest ona jedną z najbardziej prestiżowych, a zarazem największych cyklicznych imprez branży rolniczej, która gromadzi kilkuset wystawców i dziesiątki tysięcy zwiedzających. Organizowana jest na terenach Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze, gdzie harmonijnie połączyły się sfery sacrum i profanum.
Po raz kolejny honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Duda.
Projekt XXXI Krajowej Wystawy Rolniczej i realizację ekspozycji wykonali pracownicy Instytutu.

Nauka
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
WSPÓŁPRACA
PROJEKTY
DOKTORATY
OBRONY PRAC DOKTORSKICH
NADAWANIE STOPNI NAUKOWYCH
Oferta

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY JAKO JEDNOSTKA WYZNACZONA WYDAJE:  OCENY TECHNICZNE OPINIE NAWOZOWEINSTRUKCJE STOSOWANIA

Ogłoszenia
Projekty
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści