Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
29 stycznia 2022
W dniu 29 stycznia 2022 dyrektor Wacław Strobel oraz profesor Wiesław Dembek wzięli udział w uroczystościach związanych z rocznicą zbrojnego uwolnienia z niewoli niemieckiej polskich oficerów – żołnierzy Września 1939 oraz Powstania Warszawskiego. Oficerowie ci byli internowani w jenieckim obozie oficerskim Oflag II C Woldenberg. W sytuacji praktycznego zlikwidowania polskiego szkolnictwa na terenach okupowanych przez III Rzeszę, z oflagu tego jeńcy, działający pod osłoną Konwencji Genewskiej oraz Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, stworzyli prężny ośrodek naukowy z uniwersytetem oraz ok. 50 kołami naukowymi i fachowymi. Działał tam między innymi prof. Zygmunt Sochoń – późniejszy dyrektor Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, który napisał w obozie rozprawę doktorską. (więcej...)
20 stycznia 2022
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy został oficjalnym przedstawicielem Polski w OECD, posiadającym uprawnienia do badania ciągników rolniczych i leśnych  https://www.oecd.org/agriculture/tractors/codes/01-oecd-tractor-codes-general-texts.pdf
Badania prowadzone są w naszym akredytowanym Laboratorium Badawczym Ciągników i Maszyn Rolniczych, kierowanym przez inż. Sebastiana Dorocińskiego, który został mianowany delegatem Polski w OECD.  (więcej...)
10 stycznia 2022
Rada Ministrów RP przyjęła w grudniu 2021 krajowy Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej  na lata 2023-2027. W bieżącym roku Plan będzie uzgadniany z Komisją Europejską, co otworzy drogę do 25 mld euro dla polskiego rolnictwa na lata 2023-2027. Zasadniczym i obligatoryjnym załącznikiem umożliwiającym procedowanie Planu był dokument „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej”.
Koordynacja wykonania tego bardzo wymagającego opracowania została powierzona naszemu Instytutowi. W pracy brało udział łącznie 7 instytutów rolniczych. Trzeba podkreślić, że na 59 autorów Prognozy 33 osoby to pracownicy naszego Instytutu. Całością prac kierował dr Hubert Piórkowski.  
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FILMOWEGO PN.:
„ŚWIAT SIĘ KRĘCI WOKÓŁ WSI”
Zakończył się ogólnopolski Konkurs filmowy pn.: „Świat się kręci wokół wsi”.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał nagrody i wyróżnienia pracom konkursowym, które zajęły miejsca I-V w rankingu zgłoszeń dla kategorii I. Szczegółowe informacje dotyczące wyników rozstrzygnięcia Konkursu można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W kategorii II Konkurs nie został rozstrzygnięty, gdyż wpłynęło zbyt mało prac. Uniemożliwia to stworzenie rankingu prac zgodnie z § 9 ust. 5 Konkursu i wybór najlepszej pracy konkursowej.
28 grudnia 2021 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień finansowych. Zwycięzcą Konkursu został Michał Nowak (Jodłowa w woj. podkarpackim), uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku. Nagrody za zajęcie II i III miejsca w Konkursie otrzymali odpowiednio Mateusz Kucharczyk (Pniewo w woj. mazowieckim) i Karolina Wilczewska (Kossaki w woj. podlaskim). Wyróżnienia otrzymali Tymoteusz Szarlej (Harkabuz w woj. małopolskim) i Paweł Czarnecki (Nowinka w woj. podlaskim). Informację o podsumowaniu Konkursu oraz zdjęcia z uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Nagrodzone filmy można obejrzeć na kanale YouTube Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Konkurs „Świat się kręci wokół wsi”.
Nauka
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
WSPÓŁPRACA
PROJEKTY
DOKTORATY
OBRONY PRAC DOKTORSKICH
NADAWANIE STOPNI NAUKOWYCH
Oferta

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY JAKO JEDNOSTKA WYZNACZONA WYDAJE:  OCENY TECHNICZNE OPINIE NAWOZOWEINSTRUKCJE STOSOWANIA

Wydarzenia
Ogłoszenia
Aktualne projekty
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści