Henryk Sobczuk - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
prof. dr hab. Henryk Sobczuk
Zakład Przyrodniczy i Technologiczny
Informacje

Prof. dr hab. Henryk Sobczuk,
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Falentach
Falenty, Aleja Hrabska 3
05-090 Raszyn
Wykształcenie

 • Tytuł profesora zwyczajnego, nauki techniczne – inżynieria środowiska, 2008 r.
 • Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, stopień naukowy Doktora Habilitowanego - agrofizyka, metody pomiarowe w środowisku, właściwości fizyczne materiałów porowatych, 1998 r.
 • Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Rolniczy; stopień naukowy Doktora Nauk Rolniczych w zakresie metody pomiarowe w agrofizyce - 1989 r.
 • UMCS, tytuł magistra - Fizyka teoretyczna, 1980 r.
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

technika, technologia, inżynieria środowiska, energie odnawialne, systemy pomiarowe, programowanie i modelowanie numeryczne
     
Wybrane publikacje

 • Application of gas sensor arrays in assessment of wastewater   purification effects
Ł Guz, G Łagód, K Jaromin-Gleń, Z Suchorab,   H Sobczuk, A Bieganowski
Sensors 15 (1), 1-21
 • Determination of moisture diffusivity using the time domain   reflectometry (TDR) method
Z Pavlík, M Jiřičková, R Černý, H Sobczuk,   Z Suchorab
Journal of Building Physics 30 (1), 59-70
 • Evaluating soil moisture status using an e-nose
A Bieganowski, K Jaromin-Glen, Ł Guz, G   Łagód, G Jozefaciuk, W Franus, ...
Sensors 16 (6), 886
 • Laboratory equipment and calculation procedure to rapidly determine   hysteresis of some soil hydrophysical properties under nonsteady flow   conditions
HA   Sobczuk, R Plagge, RT Walczak, CH Roth
Zeitschrift   für Pflanzenernährung und Bodenkunde 155 (2), 157-163
 • Measurement of water characteristics in soils using TDR technique:   water characteristics of loess soil under different treatment
RT Walczak, C Slawinski, M Malicki, H   Sobczuk
International agrophysics 7 (2-3)
 • Influence of moisture on heat conductivity coefficient of aerated   concrete
Z Suchorab, D Barnat-Hunek, H Sobczuk
Ecological   Chemistry and Engineering S-Chemia i Inżynieria Ekologiczna S 18 …
 • Vapillary rise phenomenon in aerated concrete. Monitoring and   simulations
Z   Suchorab, M Widomski, G Łagód, H Sobczuk
Proceedings of ECOpole 4 (2), 285--290
 • New approaches in biological wastewater treatment aimed at removal of   organic matter and nutrients
L   Sabliy, Y Kuzminskiy, V Zhukova, M Kozar, H Sobczuk
Ecological   Chemistry and Engineering S 26 (2), 331-343
 • Water content measurement in building barriers and materials using   surface TDR probe
Z Suchorab, A Jedut, H Sobczuk
Proc. ECOpole 2 (1), 123-127
 • Time domain reflectometry method in environmental measurements
HA Sobczuk, R Plagge
Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii   Środowiska
 • Sand‐filled drainage ditches for erosion control: effects on infiltration   efficiency
MK Widomski, H Sobczuk, W Olszta
Soil   Science Society of America Journal 74 (1), 213-220
 • Gas sensors array as a device to classify mold threat of the buildings
Z Suchorab,   H Sobczuk
Environmental   Engineering V, 215-222
 • Community Composition and Abundance of Protozoa Under Different   Concentration Of Nitrogen Compounds at “Hajdow” Wastewater Treatment   Plant/Zbiorowiska Pierwotniaków I Ich …
K Jaromin-Gleń, R Babko, G Łagód, H Sobczuk
Ecological   Chemistry and Engineering S 20 (1), 127-139
 • Calibration of TDR instruments for moisture measurement of aerated   concrete,
H   Sobczuk, Z Suchorab
Monitoring   And Modelling the properties of soil as porous medium, 158-165
Wybrane patenty, wzory użytkowe

 • Sobczuk H., Sonda do pomiaru wilgotności ośrodków porowatych, zwłaszcza materiałów budowlanych Patent Nr PL 198492 B1
 • Sobczuk H., Maszyna rotacyjna – zgłoszenie nr P379253, patent nr 212021
 • Sobczuk H., Suchorab Z. Sonda do pomiaru wilgotności przegród budowlanych, zwłaszcza o chropowatych powierzchniach Zgłoszenie patentowe P 385444* z dnia 13.06.2008
 • Sobczuk H., Suchorab Z. Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o powierzchniach wypukłych Zgłoszenie patentowe P 385445* z dnia 16.06.2008
 • Sobczuk H., Suchorab Z. Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o zakrzywionych powierzchniach Zgłoszenie patentowe P 385446* z dnia 16.06.2008
 • Sobczuk H., Suchorab Z. Probe for moisture content measurement in building partitions, especially with rough surfaces Patent Nr EP08167677.7 z dnia 2008.10.27
 • Sobczuk H., Suchorab Z. Probe for moisture content measurement, especially in elements with convex surfaces Patent Nr EP08167678.5 z dnia 2008.10.27
 • Sobczuk H., Suchorab Z. Probe for moisture content measurement, especially in elements with curved surfaces Patent Nr EP08167679.3 z dnia 2008.10.27
             
Projekty, granty

   
 • Grant KBN Nr 4T09D 052 22. Pt: Badanie i modelowanie procesu przenoszenia ciepła i wody w materiałach i strukturach budowlanych w aspekcie inżynierii środowiska.
 • Grant MNiSW Nr 4949/B/T02/2008/34, N N523 494934 Pt: Wykorzystanie metod bioindykacyjnych w modelowaniu oczyszczania ścieków miejskich osadem czynnym.
 • PBZ-MEiN-5/2/2006 p.t.: „Nowe metody dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnejProjekt nr 2/4 „Opracowania, wzorcowanie i walidacja metod analitycznych wykonywanych nowym urządzeniem analizującym odory z wykorzystaniem technik chromatograficznych oraz tzw. „elektronicznego nosa”, urządzenia wyposażonego w sensory wyskalowane na składniki zapachowe” (kierownik – dr hab. Henryk Sobczuk – Politechnika Lubelska), (umowa nr G 006/T02/2007)
 • Kierownik polskiej grupy w projekcie 5PR UE: Opracowanie materiałów izolacyjnych ze specjalnie zaprojektowanymi właściwościami do renowacji budynków / Development of insulation materials with especially designed properties for building renowation (INSUMAT), Nazwa programu (akcji kluczowej): Program PT 3 "Competitive and sustainable growth", Growth 1999, 1.1.3, registration number: GRD 1-1999-11149, Contract No G5RD-CT-2000-00197
 • Udział w projekcie EURO-ACCESS , (Agroclimatic Change and European Soil Suitability, No. EV5VCT920129, CIPA3510PL923399, CIPDCT930022, CIPDCT925058, financed by EC). Projekt przeprowadzony w latach 1992-1995 przez zespół naukowców z 6 krajów.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści