Hazem M. Kalaji - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
prof. dr hab. Hazem M. Kalaji
Zakład Przyrodniczy
Informacje

Prof. dr hab. Hazem M. Kalaji
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Falentach
Aleja Hrabska 3, Falenty
05-090 Raszyn
e-mail: h.kalaji@itp.edu.pl
Wykształcenie

  • Prof. dr hab. Hazem M. Kalaji w roku 1983 ukończył studia na Akademii Rolniczej w Aleppo, Syria. W roku 1993 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalność fizjologia roślin. Na Wydziale Rolnictwa i Biologii tej samej uczelni uzyskał w 2013 stopień doktora habilitowanego w zakresie agronomii wraz z uznaniem ze strony Rady Wydziału, a w 2019 roku uzyskał tytuł profesora.
   
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

Prof. Kalaji należy do grupy uznanych specjalistów w zakresie fizjologii roślin, w szczególności w zakresie procesu fotosyntezy. Prowadzone badania dotyczą: funkcjonowania, bioenergetyki oraz wydajności aparatu fotosyntetycznego roślin, produktywności aparatu asymilacyjnego roślin, reakcji roślin na stresory abiotyczne i biotyczne, fluorescencji chlorofilu i wymiany gazowej roślin. W ostatnich latach prowadzi badania w kierunku tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa i ochrony środowiska bazujących na połączeniu mowy roślin (ang. Plant talk) z systemami uczącymi się (ang. Machine learning). Najnowsze badania dotyczą opracowania filtrów (między innymi maseczki) antywirusowych z roślin.
Wybrane publikacje

Prof. Kalaji jest członkiem licznych organizacji międzynarodowych i prelegentem licznych konferencji i sympozjów naukowych z dorobkiem publikacyjnym, którym mógłby obdzielić kilku pracowników naukowych. Jego dorobek naukowy jest wyrażony jako ponad 10,000 punktów MEiN, sumaryczny współczynnik wpływu (IF) ponad 500 oraz wskaźnik Hirscha 35. Prof. Kalaji opublikował 154 indeksowanych w WoS opracowań naukowych (248 łącznie z indeksowanymi), w tym 6 monografii (2 w jęz. polskim, i po 1 we włoskim, rosyjskim, angielskim i arabskim) oraz 23 rozdziały w monografiach. Był najczęściej cytowanym naukowcem z Polski w latach 2019-2021. W konkursie Przeglądu Technicznego “Złoty Inżynier 2021” uzyskał tytuł “Wyróżniony Inżynier 2020” w kategorii “Nauka”.
               
Wybrane patenty, wzory użytkowe


   
Projekty, granty

W latach 2013-2015 prof. Kalaji był profesorem wizytującym w YantaiInstitute of Coastal Zone Research, Chineese Academy of Sciences w Chinach. Jest ekspertem międzynarodowym i wiceprzewodniczącym panelu Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) w Komisji Europejskiej w Brukseli (H2020) i jest ekspertem do oceny projektów programu Erasmus (ang. Erasmus Mundus Joint Master Degrees) oraz przyznawania logo jakości dla wyższych europejskich uczelni (ang. HR Excellence in Research) i wielu innych. W ramach kontaktów międzynarodowych nawiązywał współpracę z kilkudziesięcioma instytucjami i uczelniami z całego świata (np. z Indii, Chin, Szwajcarii, USA, Brazylii, Bułgarii, Turcji, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Jordanii, Kuwejtu, Syrii, Niemiec, Włoch i wielu innych krajach). Prof. Kalaji wypromował 10 doktorów, recenzował kilka prac habilitacyjnych i doktorskich polskich i zagranicznych, ponad 700 projektów krajowych i międzynarodowych oraz ponad 300 prac naukowych w czasopismach światowych. Jest również redaktorem JWLD (ITP) oraz kilku międzynarodowych czasopism.
                                           
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści