Grzegorz Orłowski - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr hab. Grzegorz Orłowski
Zakład Przyrodniczy
Informacje

Dr hab. Grzegorz Orłowski
Profesor ITP-PIB
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział we Wrocławiu
ul. Heleny Motykówny 7
51-209 Wrocław
e-mail: g.orlowski@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • Doktor habilitowany Nauk Biologiczych w zakresie ekologii nadany przez Radę Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (czerwiec 2012), Tytuł rozprawy: „Śmiertelność zwierząt na drogach południowo-zachodniej Polski: charakterystyka, czynniki i implikacje dla ochrony fauny”.
 • Doktor Nauk Rolniczych w zakresie Kształtowania Środowiska, specjalność: Ochrona Środowiska Rolniczego (listopad 2005). Tytuł rozprawy: „Modelowe kryteria rewaloryzacji zadrzewień śródpolnych na obszarze intensywnego rolnictwa na przykładzie Gminy Święta Katarzyna (południowo-zachodnia Polska)”. Promotor: Prof. dr. hab. Lech Nowak.
 • Magister Biologii w specjalności Zoologia, Zakład Ekologii Ptaków Uniwersytet Wrocławski (wrzesień 1999). Tytuł pracy: „Awifauna południowo-zachodniej części Wrocławia (liczebność i rozmieszczenie)”. Promotor: Prof. dr. hab. Andrzej Dyrcz.
 • Licencjat Nauk Biologicznych, Zakład Ekologii Ptaków Uniwersytet Wrocławski. Tytuł: „Ekologia i biologia sroki Pica pica na tle jej urbanizacji”. Promotor: Prof. dr. hab. Andrzej Dyrcz.
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

Ekologia zwierząt; ekologia pokarmowa ptaków; agroekologia; biologia konserwatorska; ekologia krajobrazu; makroekologia; ekologia dróg; bioróżnorodność obszarów rolniczych; ekotoksykologia; rola ptaków w dyspersji inwazyjnych gatunków roślin; kształtowanie i ochrona krajobrazu rolniczego
Wybrane publikacje

Monografie naukowe:
 • Tomiałojć L., Orłowski G., Czapulak A., Jakubiec Z. 2020. Ptaki Wrocławia w okresie 200 lat. PTPP „pro Natura”. Wrocław ISBN 978-83-61841-01-2 Wydanie I . 479 ss.

Publikacje w czasopismach
indeksowanych przez Instytut Informacji Naukowej (ISI) w Filadelfii opublikowane po 2012 roku, wcześniejsze artykuły są dostępne na https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz-Orlowski/research
 
 • Orłowski, G., Niedzielski, P., Merta, D., Pokorny, P., Proch., J. 2020. Quantifying the functional disparity in pigment spot-background egg colour ICP-OES based eggshell ionome at two extremes of avian embryonic development. Scientific Reports 10, 22107. https://doi.org/10.1038/s41598-020-79040-4
 • Orłowski, G., Niedzielski, P., Karg, J., Proch., J. 2020. Colour-assisted variation in elytral ICP-OES-based ionomics in an aposematic beetle. Scientific Reports 10, 22262. https://doi.org/10.1038/s41598-020-79329-4
 • Orłowski, G. Mróz, L. Kadej, M., Smolis, A., Tarnawski, D., Karg, J., Campanaro, A., Bardiani, M., Harvey, D.J., Méndez, M., Thomaes, A., Vrezec, A., Ziomek, K., Rudecki, A.L., Mader, D. 2020. Breaking down insect stoichiometry into chitin-based and internal elemental traits: patterns and correlates of continent-wide intraspecific variation in the largest European saproxylic beetle. Environmental Pollution 262, 114064. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114064
 • Orłowski, G. Mróz, L. Kadej, M., Smolis, A., Tarnawski, D., Karg, J., Campanaro, A., Bardiani, M., Harvey, D.J., Méndez, M., Thomaes, A., Vrezec, A., Ziomek, K., Rudecki, A.L., Mader, D. 2020. Supporting dataset and methods for body sizes and concentrations of chemical elements measured in elytra and abdomens of Stag Beetles Lucanus cervus. Data in Brief 31, 105935. https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105935
 • Orłowski G., Karg J., Jerzak L., Bocheński M., Profus P., Książkiewicz-Parulska Z., Zub, K. Ekner-Grzyb A., Czarnecka J. 2019. Linking land cover satellite data with dietary variation and reproductive output in an opportunistic forager: arable land use can boost an ontogenetic trophic bottleneck in the White Stork Ciconia ciconia. Science of the Total Environment 646, 491-502. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.297
 • Orłowski G., Karg J., Kamiński P., Baszyński J., Szady-Grad M., Ziomek K., Klawe J. 2019. Edge effect imprint on elemental traits of plant-invertebrate food web components of oilseed rape fields. Science of the Total Environment 687, 1285-1294. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.022
 • Orłowski G., Karg J., Kamiński P., Baszyński J., Szady-Grad M., Ziomek K., Klawe J. 2019. Supporting dataset for elemental traits of plant-invertebrate food web components of oilseed rape fields. Data in Brief 26, 104470. https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104470
 • Orłowski G., Merta D., Pokorny P., Łukaszewicz E., Dobicki W., Kobielski J., Kowalczyk A., Rzońca Z., Krzywiński A. 2019. Eggshell resorption, and embryonic mobilization and accumulation of calcium and metals in eggs of wild and captive Capercaillies Tetrao urogallus. Environmental Pollution 249, 152-162. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.03.010
 • Orłowski G., Merta D., Pokorny P., Łukaszewicz E., Dobicki W., Kobielski J., Kowalczyk A., Rzońca Z., Krzywiński A. 2019. Supporting dataset and methods for egg sizes, eggshell thicknesses and metal concentrations measured in the shells and contents of eggs of Capercaillies Tetrao urogallus. Data in Brief 24, 103903. https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.103903
 • Orłowski G., Siekiera J., Karg J., Tobolka M., Wuczyński A., Kaługa I., Siekiera A., Cyga-Döhner R., Eliza Dudzik E. 2019. Calcium and metals are not evenly distributed in avian eggshells over their longitudinal section. The Auk 136, ukz026. https://doi.org/10.1093/auk/ukz026
 • Orłowski G., Karg J., Jerzak L., Bocheński M., Profus P., Książkiewicz-Parulska Z., Zub, K. Ekner-Grzyb A., Czarnecka J. 2018. Data exploration on diet, and composition, energy value and functional division of prey items ingested by White Storks Ciconia ciconia in south-western Poland: Dietary variation due to land cover, reproductive output and colonial breeding. Data in Brief 21, 1186-1203. https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.10.064
 • Orłowski G., Frankiewicz J., Karg J. 2017. Nestling diet optimization and condition in relation to prey attributes and breeding patch size in a patch-resident insectivorous passerine: an optimal continuum and habitat constraints. Journal of Ornithology 158, 169-184. https://doi.org/10.1007/s10336-016-1394-7
 • Orłowski G., Hałupka L., Pokorny P., Klimczuk E., Sztwiertnia H., Dobicki W., Polechoński R. 2017. The pattern of distribution and interaction of metals and calcium in eggshells and egg contents in relation to the embryonic development of eggs in a small passerine bird. Journal of Ornithology 158, 297-309. https://doi.org/10.1007/s10336-016-1366-y
 • Orłowski G., Pokorny P., Dobicki W., Łukaszewicz E., Kowalczyk A. 2017. Speckled and plain regions of avian eggshells differ in maternal deposition of calcium and metals: A hitherto overlooked chemical aspect of egg maculation. The Auk 134, 721-731. https://doi.org/10.1642/AUK-17-7.1
 • Orłowski G., Wuczyński A., Karg J., Grzesiak W. 2017. The significance of seed food in chick development re-evaluated by tracking day-to-day dietary variation in the nestlings of a granivorous passerine. Ibis. 159, 124-138. https://doi.org/10.1111/ibi.12410
 • Orłowski G., Czarnecka J., Goławski A., Karg J., Panek M. 2016. The effectiveness of endozoochory in three avian seed predators. Journal of Ornithology 157, 61-73. https://doi.org/10.1007/s10336-015-1248-8
 • Orłowski G., Hałupka L., Klimczuk E., Sztwiertnia H. 2016. Shell thinning due to embryo development in eggs of a small passerine bird. Journal of Ornithology 157, 565-572. https://doi.org/10.1007/s10336-015-1295-1
 • Orłowski G., Hałupka L., Pokorny P., Klimczuk E., Sztwiertnia H., Dobicki W. 2016. Variation in egg size, shell thickness, and metal and calcium content in eggshells and egg contents in relation to laying order and embryonic development in a small passerine bird. The Auk 133, 470-483. https://doi.org/10.1642/AUK-16-16.1
 • Orłowski G., Hałupka L., Pokorny P., Klimczuk E., Sztwiertnia H., Dobicki W. 2016. The effect of embryonic development on metal and calcium content in eggs and eggshells in a small passerine. Ibis 158, 144-154. https://doi.org/10.1111/ibi.12327
 • Orłowski G., Kasprzykowski Z., Czyż B., Zawada Z. 2016. No sex-biased mortality under brood reduction during the early nestling period in the Rook Corvus frugilegus. Ethology Ecology & Evolution 28, 261-271. https://doi.org/10.1080/03949370.2015.1042409
 • Orłowski G., Książkiewicz‐Parulska Z., Karg J., Bocheński M., Jerzak L., Zub K. 2016. Using soilfrom pellets of White Storks Ciconia ciconia to assess the number of earthworms (Lumbricidae) consumed as primary and secondary prey. Ibis 158, 587-597. https://doi.org/10.1111/ibi.12375
 • Orłowski G., Siebielec G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński R., Mazgajski T.D. 2016. Effect of spatial resolution of soil data on predictions of eggshell trace element levels in the Rook Corvus frugilegus. Environmental Pollution 219, 288-295. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.10.048
 • Orłowski G., Hałupka L. 2015. Embryonic eggshell thickness erosion: A literature survey re-assessing embryo-induced eggshell thinning in birds. Environmental Pollution 205, 218-224. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2015.06.001
 • Orłowski G., Kamiński P., Karg J., Baszyński J., Szady-Grad M., Koim-Puchowska B., Klawe J.J. 2015. Variable contribution of functional prey groups in diets reveals inter- and intraspecific differences in faecal concentrations of essential and non-essential elements in three sympatric avian aerial insectivores: a re-assessment of usefulness of bird faeces in metal biomonitoring. Science of the Total Environment 518-519, 407-416. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.02.07
 • Orłowski G., Wuczyński A., Karg J. 2015. Effect of Brood Age on Nestling Diet and Prey Composition in a Hedgerow Specialist Bird, the Barred Warbler Sylvia nisoria. PLoS ONE 10(6): e0131100. https://doi.org/org/10.1371/journal.pone.0131100
 • Orłowski G., Czarnecka J., Goławski A. 2014. Winter diet of Yellowhammers Emberiza citrinella on contemporary farmland: the different contribution of forbs, wild grasses and cereals in semi-natural and agricultural habitats. Bird Study 61, 484-495. https://doi.org/10.1080/00063657.2014.954984
 • Orłowski G., Karg J., Karg G. 2014. Functional Invertebrate Prey Groups Reflect Dietary Responses to Phenology and Farming Activity and Pest Control Services in Three Sympatric Species of Aerially Foraging Insectivorous Birds. PLoS ONE 9(12): e114906. https://doi.org/10.1371/journal.pone.011490
 • Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A. Polechoński R., Mazgajski T.D. 2014. Residues of chromium, nickel, cadmium and lead in Rook Corvus frugilegus eggshells from urban and rural areas of Poland. Science of the Total Environment 490, 1057-1064. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.05.105
 • Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński R., Mazgajski T.D. 2014. Trace-element interactions in Rook Corvus frugilegus eggshells along an urbanisation gradient. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 67, 519-528. https://doi.org/10.1007/s00244-014-0030-x
 • Orłowski G., Kasprzykowski Z., Zawada Z. 2014. Gizzard mass dynamics of nestling Rooks Corvus frugilegus. Avian Biology Research 7, 117-120. https://doi.org/10.3184/175815514X14000005711392
 • Orłowski G., Rusiecki S., Karg J. 2014. Partial Dietary Segregation between Adult and Nestling Bluethroats Luscinia svecica. Acta Ornithologica 49, 107-118. https://doi.org/10.3161/000164514X682931
 • Orłowski G. 2013. Factors affecting the use of waste-stabilization ponds by birds: A case study of conservation implications of a sewage farm in Europe. Ecological Engineering 61, 436-445. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2013.09.061
 • Orłowski G., Czarnecka J. 2013. Re-evaluation of the role of the grey partridge Perdix perdix as a disperser of arable weed seeds. Journal of Ornithology 154, 139-144. https://doi.org/10.1007/s10336-012-0879-2
 • Orłowski G., Czarnecka J., Karg J. 2013. Substantial contribution of invertebrates in the diet does not confirm obligatory granivory in wintering Reed Buntings Emberiza schoeniclus, wintering in a sewage farm in south-western Poland. Biological Journal of the Linnean Society 108(2), 429-433. https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2012.02026.x
 • Orłowski G., Górka W. 2013. Landscape and patch characteristics affecting the assemblages of birds in reedbeds in terrestrial matrix. Annales Zoologici Fennici 50, 36-51. https://doi.org/10.5735/086.050.0103
 • Orłowski G., Kamiński P., Kasprzykowski Z., Zawada Z. 2013. Relationships between stomach content and concentrations of essential and non-essential elements in tissues of omnivorous nestling rooks Corvus frugilegus: Is the size and composition of stomach content relevant? Folia Zoologica 64, 281-288. https://doi.org/10.25225/fozo.v62.i4.a5.2013
 • Orłowski G., Karg J. 2013. Diet breadth and overlap in three sympatric aerial insectivorous birds at the same location, Bird Study 60, 475-483. https://doi.org/10.1080/00063657.2013.839622
 • Orłowski G., Karg J. 2013. Partitioning the effects of livestock farming on the diet of an aerial insectivorous passerine, the Barn Swallow Hirundo rustica. Bird Study 60, 111-123. https://doi.org/10.1080/00063657.2012.748717
 • Czarnecka J., Orłowski G., Karg J. 2012. Endozoochorous dispersal of alien and native plants by two palearctic avian frugivores with special emphasis on invasive American goldenrod Solidago gigantea. Central European Journal of Biology, https://doi.org/10.2478/s11535-012-0081-9
 • Orłowski G. 2012. Road-killed birds and body condition: A comment to Bujoczek et al. (2011). Biological Conservation 155, 212. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2012.06.012
 • Orłowski G., Kamiński P., Kasprzykowski Z., Zawada Z. 2012. Metal interactions within and between tissues of nestling rooks Corvus frugilegus. Biologia 67, 1211-1219: https://doi.org/10.2478/s11756-012-0108-8
 • Orłowski G., Kamiński P., Kasprzykowski Z., Zawada Z., Koim-Puchowska B., Szady-Grad M., Klawe J.J. 2012. Essential and nonessential elements in nestling Rooks Corvus frugilegus from eastern Poland with a special emphasis on their high cadmium contamination. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 63, 601-611. https://doi.org/10.1007/s00244-012-9794-z
 • Tryjanowski P., Hartel T., Baldi A., Szymański P., Tobółka M., Herzon I., Goławski A., Konvicka M., Hromada M., Jerzak L., Kujawa K., Lenda M., Orłowski G., Panek M., Skórka P., Sparks T.H., Wuczyński A., Żmihorski M. 2011. Conservation of Farmland Birds Faces Different Challenges in Western and Central-Eastern Europe. Acta Ornithologica 46, 1-12. https://doi.org/10.3161/000164511X589857
 • Wuczyński A., Smyk B., Kołodziejczyk P., Lenkiewicz W., Orłowski G., Pola A. 2012. Long-term changes in numbers of geese stopping over and wintering in south-western Poland. Central European Journal of Biology 7, 495-506. https://doi.org/10.2478/s11535-012-0031-6
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Brak danych.
Projekty, granty

 • Realizacja prac badawczych w ramach projektu badawczego nr 2017/01/X/NZ8/01301finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: "Badania porównawcze zawartości pierwiastków chemicznych w skorupach jaj ptaków w obrębie plam pigmentu i sąsiednim niepigmentowanym rejonie skorupy z wykorzystaniem ptaków dziko żyjących i hodowlanych".
 • Realizacja prac badawczych w ramach zlecenia „Badanie jaj i skorup sokoła wędrownego Falco peregrinus” współpraca ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, Włocławek.
 • Wpływ kolorystyki na skład pierwiastkowy kutikuli owadów na przykładzie aposomatycznego chrząszcza, grabarza Nicrophorus vespillo (współpraca z prof. dr hab. Jerzym Kargiem UZ i prof. Przemysławem Niedzielskim z Zakładu Chemii Analitycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
 • Badania nad zmianami z składu pierwiastkowego skorup jaj ptaków w obrębie plam pigmentu i tła w trakcie rozwoju zarodkowego (współpraca z prof. Przemysławem Niedzielskim i dr Dorotą Mertą z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie).
 • Badania nad śmiertelnością prenatalną i akumulacją metali w wewnętrznych komponentach jaj bociana białego Ciconia ciconia (zespół naukowców z Polski)
 • Ekologia pokarmowa ptaków krajobrazu rolniczego Polski (współpraca z prof. dr hab. J. Kargiem i dr hab. Jonanna Czarnecką z UMCS w Lublinie).
 • Znaczenie ptaków odżywiających się owadami latającymi w warunkach krajobrazu rolniczego Wielkopolski (współpraca prof. dr hab. J. Kargiem).
 • Znaczenie chwastów w zimowej diecie ptaków roślinożernych (kuropatwa, trznadel, potrzos) (współpraca: dr hab. Jonanna Czarnecką z UMCS w Lublinie i dr. Artur Goławski, Akademia Podlaska, Siedlce).
 • Rola ziarnojadów w rozpowszechnianiu nasion chwastów w warunkach krajobrazu rolniczego Polski (współpraca: dr hab. Jonanna Czarnecką).
 • Poziom zanieczyszczenia metalami ciężkimi ptaków terenów rolniczych w Polsce (bocian, gawron, dymówka) (współpraca: dr hab. Piotr Kamiński z Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr. Z. Kasprzykowski z Akademii Podlaskiej).
 • Ocena wpływu zaniechania działalności rolniczej na awifaunę lęgową łąk.
 • Zróżnicowanie diety, badania ekotoksykologiczne i wpływ rozwoju embrionalnego na parametry fizyczne skorup jaj u głuszca Tetrao urogallus (współpraca z dr Dorotą Mertą z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie).
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści