Gospodarka WŚ - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Gospodarka wodno-ściekowa
Model zlewni rolniczej do prognozowania odpływu rzecznego i modelowania wpływu urbanizacji zlewni na ten odpływ; ITP, 2018
Baza Obiektów Małej Retencji Wodnej
- opracowana w latach 2016-2020 w ramach realizacji zadania 4. Programu Wieloletniego MRiRW; ITP; 2020
Przenośny próg piętrzący wodę
- wykonany w 2 modelach (o różnych rozmiarach) jako prototyp urządzenia do magazynowania wody i powtórnego jej wykorzystania np. w celach nawodnień, do pojenia zwierząt gospodarskich, mycia urządzeń i maszyn rolniczych, do podnoszenia wody w małym cieku lub rowie, ułatwiając jej pobór; ITP, 2020
Hybrydowe, quasi techniczne instalacje do oczyszczania ścieków bytowych
- pochodzących z pojedynczych lub z grup gospodarstw wiejskich, szczególnie przydatne na wiejskich terenach przyrodniczo cennych, użytkowanych rolniczo, będących w zabudowie rozproszonej. Wzorce wdrożeniowe ITP GCB w Tyliczu; ITP; 2020
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści