Energetyka - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Energetyka
Technologia wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą
w ramach projektu: Badania oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą; Akronim: BIOCHP; w ramach BIOSTRATEG I; ITP; 2019
Innowacyjne technologie kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej (KOMPUTYL)
w ramach BIOSTRATEG II; ITP; 2019
Bioprodukty z biomasy lingnocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce (BIOmagic)
w ramach BIOSTRATEG III; ITP; 2021
Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa (BIOGAS&EE)
w ramach BIOSTRATEG I; ITP; 2019
Układ do transportu i dystrybucji niewielkich ilości biogazu (wynalazek)
w ramach projektu (BIOGAS&EE) -  istotę wynalazku stanowi układ do transportu niewielkich ilości biogazu składający się z węzła sprężania oraz pojemnika wysokociśnieniowego umieszczonego na platformie jezdnej, z którego gaz jest przekazywany do zespołu magazynowania i rozprężania znajdującego się w miejscu wykorzystania biogazu. Układ transportu biogazu w butlach pod wysokim ciśnieniem jest przeznaczony dla lokalnych odbiorców,  zwłaszcza tam, gdzie budowa rurociągu przesyłowego jest nieefektywna ekonomicznie lub niemożliwa na przykład ze względów geograficznych; ITP; 2019
Patent nr 232201, uzyskanu 31 maja 2019 (data publikacji WUP).
Artykuły związane z patentem:
  • Romaniuk W., Mazur K., Borek K., Borusiewicz A., Wardal W.J., Tabor S., Kuboń M. Biomass Energy Technologies from Innovative Dairy Farming Systems. Processes 2021, 9, 335. (pełny tekst), W ramach projektu: Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa, BIOGASⅇ
  • Mazur K., Roman K., Borek K. 2019. Modern technologies of natural manure treatment in livestock production, Iranica Journal of Energy and Environment (IJEE), Vol. 10 , Nr 1; DOI: 10.5829/ijee.2019.10.01.07; (pełny tekst), s. 43-48. W ramach projektu: Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa, BIOGASⅇ
  • Borek K. , Romaniuk W. 2020. Biogas installations for harvesting energy and utilization of natural fertilizers, Agricultural Engineering, ISSN2083-1587, e-ISNN 2449-5999, DOI: 10.1515/agriceng-2020-0001, Vol. 24, No. 1, s. 1-14 (pełny tekst);
  • Borek K., Romaniuk W. 2020. POSSIBILITIES OF OBTAINING RENEWABLE ENERGY IN DAIRY FARMING. Agricultural Engineering, ISSN 2083-15-87, e-ISNN 2449-5999, vol. 24, No. 2, s. 9-20  (pełny tekst);
  • Roman K., Borek K., Mazur K.  2019. The characteristics of briquettingprocess with resistancesensorsusage, Charakterystyka procesu zagęszczania z wykorzystaniem czujników oporowych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, Zeszyt 7, DOI: 10.15199/48.2019.07.21 (pełny yekst).
  • Roman K., Borek K., Mazur K., Wardal W. J. 2020. The measurements of PM 2.5 dust concentration by using an integrated optical sensor, Przegląd Elektrotechniczny R. 96, nr 4/2020, ISSN 0033-2097, DOI: 10.15199/48.2020.04.27, s.129-132 (pełny tekst).
  • Korotkov  A.,  Palichyn A., Savinykh P., Romaniuk W., Barwicki J., Borek K. 2019. Multi-fuel power plant as a element of back-up energy supply of farming facilities, Agricultural Engineering, Vol. 23, Nr. 1 s. 49-57 (pełny tekst),
Mieszarko-suszarka (wynalazek)
w ramach projektu (BIOGAS&EE) - za pomocą mieszarko-suszarki pozyskany substrat z separacji gnojowicy surowej lub po fermentacji może być przygotowany do granulacji poprzez wymieszanie komponentów z jednoczesnym wysuszeniem do wilgotności poniżej 17%; ITP; 2020
Patent nr 237336, udzielenie prawa 18 grudnia 2020 r.
Artykuł związany z patentem:
 
  • Romaniuk W., Mazur K., Borek K., Borusiewicz A., Wardal W.J., Tabor S., Kuboń M. Biomass Energy Technologies from Innovative Dairy Farming Systems. Processes 2021, 9, 335. https://doi.org/10.3390/pr9020335 (pełny tekst).
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści