ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Użytków Zielonych - ZUZ

Zakład prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie :

 • gospodarka na trwałych użytkach zielonych na terenach nizinnych, wyżynnych, pogórskich i górskich,
 • technologie produkcji pasz,
 • zagrożenia i ochrona siedlisk łąkowych, gleb i wód.

Kierunki badań:

Optymalizacja funkcji produkcyjnych i ochronnych trwałych użytków zielonych w zróżnicowanych warunkach przyrodniczych i gospodarczych.

Zakres prac:

 • opracowywanie i opiniowanie strategii w zakresie gospodarczego i przyrodniczego wykorzystania łąk i pastwisk;
 • ocena siedlisk ekosystemu trawiastego do wyznaczania jego funkcji produkcyjnej i pozaprodukcyjnej;
 • racjonalizacja wykorzystywania wody jako czynnika produkcyjnego;
 • integrowanie systemów gospodarowania na użytkach zielonych z gospodarką wodną, profilem produkcyjnym i ochroną środowiska;
 • opracowywanie metod określania i oceny jakości pasz z użytków zielonych;
 • ocena wpływu techniki, pratotechniki i nawożenia na siedliska łąkowe;
 • doskonalenie zasad użytkowania łąk i pastwisk w celu podniesienia ich produkcyjności, poprawy jakości pasz oraz trwałości w środowisku przyrodniczym i krajobrazie rolniczym;
 • doskonalenie technologii zbioru i konserwacji runi łąkowej;
 • badania procesów degradacji gleb łąkowych w wyniku zakwaszania i zanieczyszczania, zwłaszcza metalami ciężkimi;
 • ekonomiczna ocena gospodarczego wykorzystania łąk i pastwisk oraz ich funkcji ochronnych;
 • badania sposobów renowacji w celu poprawy wydajności i jakości plonu;
 • doradztwo w zakresie gospodarowania na łąkach i pastwiskach.

Patenty:

Lp. Kategoria
i numer
Nazwa Twórca Szczegóły
1 190846 Aparat do objętościowego odmierzania świeżej masy próbek gleby Jerzy Barszczewski  
2 214959 Sposób pobierania próbek materiału włóknistego kiszonek
oraz urządzenie do jego stosowania
Jerzy Barszczewski
Barbara Wróbel
 
3 217945 Urządzenie do rozdzielnego pobierania próbek suchego i mokrego opadu Jerzy Barszczewski  

 

Pracownicy Zakładu:

Nazwisko - Stanowisko e-mail Telefon wew. Pokój
Centrala w Falentach: 22 720 05 31 lub 22 735 75 00
dr hab. Jerzy Barszczewski
Profesor nadzwyczajny, Kierownik Zakładu
22 735 75 33 533 Pn-49
prof. dr hab. inż. Stefan Russel
Profesor zwyczajny
     
dr hab. Barbara Wróbel
Profesor nadzwyczajny
22 735 75 36 536 Pn-48
dr hab. inż. Mirosław Gabryszuk
Gł. specjalista inż.-techn.
22 735 75 38 538 Pn-45
mgr Michał Mendra
Asystent
22 735 75 35 535 Pn-46
mgr inż. Wojciech Burs
St. specjalista inż.-techn.
22 735 75 38 538 Pn-45
Ewelina Ludwiniak
St. specjalista adm.-techn.
22 735 75 37 537 Pn-50
mgr inż. Renata Kwiecień
Asystent
       
mgr inż. Beata Zielińska-Polit
Asystent
     

 

Kierownik Jednostki
dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw.
Falenty
tel. 22 735 75 33