ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Technik Przetwarzania Biomasy - ZTPB

Zakład prowadzi badania podstawowe, przemysłowe i rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, doradczą, edukacyjną, upowszechniającą w zakresie:

 • Energetyczne zagospodarowywanie rolniczych pozostałości poprodukcyjnych;
 • Implementacja zaawansowanych technik wytwarzania paliw II i III generacji
  w przedsiębiorstwach;
 • Sposoby i techniki agroenergetycznego zagospodarowania biomasy dla kształtowania technicznego wyposażenia agrocentrów energetycznych chroniących biosystem rolniczy;
 • Opracowywanie modeli dla technik i technologii stosowanych na terenach wiejskich;
 • Przygotowanie dokumentacji technicznych innowacyjnych rozwiązań;
 • Wykonywanie i wdrażanie prototypowych technologii na terenach wiejskich.

Zakład posiada stanowiska umożliwiające:

 • Wytwarzanie estrów metylowych z różnego rodzaju tłuszczów
 • Tłoczenie nasion roślin oleistych
 • Filtrację cieczy w skali półprzemysłowej
 • Wyznaczanie Temperatury Zablokowania Zimnego Filtra (TZZF) zgodnie z normą EN 116
 • Wyznaczanie lepkości dynamicznej i kinematycznej cieczy w funkcji temperatury w zakresach od -20°C do 180°C
 • Wyznaczanie temperatury zapłonu paliw ciekłych metodą CLAVELAND
 • Wyznaczanie wartości opałowej paliw stałych i ciekłych

 

Pracownicy Zakładu:

Nazwisko - Stanowisko Telefon wew. e-mail Pokój
dr inż. Krystian Butlewski
Adiunkt, Kierownik Zakładu
61 820 33 31 260 15
dr hab. inż. Wojciech Golimowski
Profesor nadzwyczajny
61 820 33 31 205 16
dr Damian Marcinkowski
Adiunkt
61 820 33 31 275 13
mgr inż. Maciej Waliński
Specjalista adm.-techn.
61 820 33 31 226 5
mgr inż. Jacek Podleski
Gł. specjalista inż.-techn. - informatyk
61 820 33 31 245  
dr inż. Aleksandra Marciniak
Inżynier
61 820 33 31 260 14
mgr inż. Robert Sawiński
St. specjalista inż.-techn.
61 820 33 31 245 19
mgr inż. Weronika Gracz
Inżynier
61 820 33 31 275 13

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Jednostki
dr inż. Krystian Butlewski
61 820 33 31 w. 260