ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi - ZSITW

Zakład prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe, współpracę z zagranicą, łącznie z organizacja naukowych konferencji, działalność innowacyjną, wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie energo- i materiało oszczędnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych w budownictwie wiejskim i jego zapleczu produkcyjno-inwentarskim, inżynierii i technologii rolniczej oraz technicznej infrastruktury ściekowej i osadowej obszarów wiejskich, doskonalenia i eksploatacji urządzeń technicznych w produkcji rolnej i zwierzęcej z uwzględnieniem gospodarki nawozowej i ochrony środowiska.

Kierunki badań:

 1. kształtowanie i modelowanie elementów funkcjonalnych, technologicznych i konstrukcyjnych budynków inwentarskich, budowli rolniczych oraz zagród;
 2. prace rozwojowe nad modelami rozwoju gospodarstw specjalizujących się w określonej produkcji, w tym robotyzacji prac;
 3. technologie zagospodarowania nawozu naturalnego i odpadów z produkcji rolniczej,
 4. ocena poziomu jakości systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
 5. doskonalenie metod projektowania i wyboru wysokoefektywnych i energooszczędnych technologii odprowadzania, oczyszczania i utylizacji ścieków, z zastosowaniem hybrydowych układów technicznych i roślinno-gruntowych;
 6. ocena jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na terenie zagrody i gminy oraz monitoring oddziaływania na środowisko.

Zakres prac:

 • doskonalenie metod projektowania i kompleksowej oceny modeli rozwiązań obiektów inwentarskich i produkcyjnej organizacji zagród dla producentów rolnych;
 • modelowanie rozwiązań technologiczno-budowlanych z uwzględnieniem standardów oraz wymagań ochrony środowiska z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
 • badania i ocena techniczna, ekonomiczna, energetyczna oraz środowiskowa elementów infrastruktury technicznej;
 • opracowywanie metod zagospodarowania odpadów rolniczych, w tym nawozu naturalnego;
 • rozwój metod projektowania i wyboru systemów odprowadzania, oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych;
 • wprowadzanie i badanie innowacyjnych rozwiązań doprowadzania wody;
 • identyfikacja miejsc i rozwiązań stwarzających zagrożenie dla środowiska oraz określanie ich wpływu na otoczenie;
 • wykonywanie ekspertyz, opinii i doradztwa technicznego z zakresu oceny sanitarnej środowiska wiejskiego, wody i ścieków;
 • wdrażanie zaktualizowanych standardów i technologii w konkretnych gospodarstwach i gminach (umowy wdrożeniowe know-how).

Pracownicy Zakładu

Nazwisko - Stanowisko e-mail Telefon Pokój
Oddział w Warszawie
dr inż. Kamila Mazur
Adiunkt, Kierownik Zakładu
22 542 11 13 223
dr hab. inż. Jan Barwicki
Gł. specjalista inż.-techn.
22 542 11 48 319
mgr inż. Kinga Borek
Asystent
22 542 11 11 222
dr hab. inż. Andrzej Eymontt,
Profesor nadzwyczajny
22 542 11 16 224
mgr inż. Magdalena Gugała
Asystent
22 542 11 85
321
mgr Dawid Kozacki
Doktorant
   
Michał Kuźniar
Sam. technik
22 542 11 85 321
mgr inż. Bogdan Łochowski
St. specjalista inż.-techn.
22 542 11 48 319
mgr inż. Marcin Majchrzak
Asystent
22 542 11 84  
Janusz Młynik
Specjalista adm.-techn.
22 542 11 69 219
Dr inż. Aleksandra Płatkowska-Siwiec
Adiunkt
   
prof dr hab. inż. Wacław Romaniuk
Profesor zwyczajny
22 542 11 78 209
mgr inż. Konrad Rudnik
Gł. specjalista inż.-techn.
22 542 11 69 219
dr inż. Witold Wardal
Adiunkt
22 542 11 35 biblioteka
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbicki
Profesor zwyczajny
22 542 11 18 227

 

ITP - ZSITW Tylicz , 33-383 Tylicz, ul. Pułaskiego 25a
tel./fax: 18 471 13 13; e-mail: iteptylicz@itp.edu.pl

Pracownicy ZSITW Tylicz

Nazwisko - Stanowisko Telefon e-mail
dr hab. inż . Andrzej Jucherski
Profesor nadzwyczajny
18 471 13 13
mgr inż. Maria Nastawny
Asystent
18 471 13 13
inż. Andrzej Walczowski
Gł. specjalista inż.-techn.
18 471 13 13
Grzegorz Skalniak
Sam. technik
18 471 13 13  
Krystyna Jeżowska
St. specjalista adm.-techn.
18 471 13 13  

http://www.iteptylicz.edu.pl

Kierownik Jednostki
dr inż. Kamila Mazur
Warszawa
tel. 22 542 11 13