ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Kształtowania Środowiska w Obiektach Inwentarskich i Ochrony Powietrza - ZSIP

Zakład prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie:

 • kształtowanie warunków środowiskowych w obiektach rolniczych;
 • ograniczania emisji gazów, odorów i pyłów ze źródeł rolniczych.

Kierunki badań:

 • doskonalenie naukowych podstaw kształtowania warunków środowiskowych w obiektach rolniczych;
 • opracowywanie rozwiązań, ograniczających emisję gazów, odorów i pyłów
  z obiektów inwentarskich.

Zakres prac:

 • badanie wpływu technologii utrzymania zwierząt na poziom emisji gazów, odorów i pyłów ;
 • badanie wpływu produkcji zwierzęcej na zanieczyszczenie powietrza powodowane przez obiekty fermowe;
 • rozwijanie metod monitorowania zanieczyszczeń powietrza z obiektów fermowych;
 • doskonalenie i wykorzystanie nowoczesnych metod informacji przestrzennej do dokumentowania rozkładu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
  z produkcji zwierzęcej oraz przestrzennej inwentaryzacji obszarów o wysokim poziomie emisji;
 • badanie rozwiązań technicznych i metod ograniczających powstawanie i emisję gazów, odorów i pyłów z budynków inwentarskich;
 • opracowywanie ekspertyz i opiniowanie formalnych dokumentów z zakresu ochrony powietrza na obszarach wiejskich.

Pracownicy Zakładu:

Nazwisko - Stanowisko e-mail Telefon Pokój
Oddział w Poznaniu: 61 820 33 31
prof. dr hab. inż. Jerzy Lech Jugowar
Profesor zwyczajny, Kierownik Oddziału, Kierownik Zakładu
224  
prof. dr hab. inż. Stanisław Winnicki
Profesor zwyczajny
209  
dr hab. inż. Anna Bartkowiak
Gł. specjalista inż.-techn.
227  
dr inż. Paulina Mielcarek
Inżynier
282  
mgr inż. Jacek Podleski
Gł. specjalista inż.-techn. - informatyk
245  
dr inż. Wojciech Rzeźnik
Adiunkt
245  

 

Kierownik Jednostki
prof. dr hab. inż. Jerzy Lech Jugowar
Poznań
tel. 61 820 33 31 w. 224