ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Odnawialnych Źródeł Energii - ZOZE

Zakład prowadzi badania naukowe oraz działalność edukacyjną i upowszechnieniową, w zakresie agroenergetyki, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.

Kierunki badań:

 • opracowywanie naukowych podstaw rozwoju zastosowań odnawialnych źródeł energii do realizacji przyjętych celów strategicznych;
 • tworzenie podstaw projektowania systemów agroenergetycznych, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii;
 • tworzenie podstaw budowy, modernizacji i eksploatacji rolniczych i wiejskich systemów produkcyjnych wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł energii.

Zakres prac:

 • badania obejmujące teoretyczne podstawy projektowania i doskonalenia technologii rozproszonych układów agroenergetycznych, wykorzystujących odnawialne źródła energii;
 • badanie zintegrowanych systemów produkcji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych;
 • badania nad integracją opracowanych technologii w celu wykorzystania oddziaływania synergicznego oraz powiązanie strumieni masy, ciepła i energii z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne;
 • badania cyklu życia produktów rolniczych oraz badania śladu węglowego.

Pracownicy Zakładu:

Nazwisko -Stanowisko tel. wewn. e-mail
Oddział w Poznaniu: 61 820 33 31
dr Barbara Łaska-Zieja
Adiunkt, Kierownik Zakładu
238, 271
dr inż. Grzegorz Wałowski
Adiunkt
237
mgr inż. Łukasz Aleszczyk
Asystent
237
mgr inż. Agnieszka Karwacka
St. specjalista adm.-techn.
271
mgr inż. Edyta Wrzesińska-Jędrusiak
St. specjalista inż.-techn.
271

 

Możliwość prowadzenia szkoleń w zakresie:

 • siłowni wiatrowych, cieczowych oraz fotowoltaicznych kolektorów słonecznych,
 • instalacji do pozyskiwania ciepła z budynków inwentarskich,
 • eksploatacji źródeł energii odnawialnej,
 • produkcji biopaliw w małej skali

Stanowiska badawcze w Zakładzie Odnawialnych Źródeł Energii.

Kierownik Jednostki
dr Barbara Łaska-Zieja
Poznań
tel. 61 820 33 31 w. 238