ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Inżynierii Produkcji Roślinnej - ZIPR

Zakład funkcjonuje w strukturze Oddziału ITP w Kłudzienku. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie inżynierii rolniczej i rozwiązań technicznych w zastosowaniu do produkcji roślinnej.

Kierunki badań:

 • procesy i technologie ukierunkowane na ograniczenie nakładów materiałowo-energetycznych w polowej produkcji rolniczej;
 • poprawa jakości zbieranych surowców rolniczych (plonów);
 • ograniczanie degradacji środowiska (gleby, wody i powietrza) w wyniku intensyfikacji produkcji roślinnej;
 • technika dla rolnictwa ekologicznego;
 • podstawy naukowe nowych rozwiązań i procesów realizowanych przez urządzenia techniczne;
 • podstawy naukowe pozyskiwania, spalania, pirolizy i itp. biomasy roślinnej.

Zakres prac:

 • opracowywanie nowych technologii prac maszynowych w produkcji polowej;
 • opracowywanie nowych elementów i nowych konstrukcji w kierunku poprawy jakości pracy maszyn, podnoszenia ich efektywności i ograniczania niekorzystnego oddziaływania na środowisko;
 • opracowywanie rozwiązań technicznych specjalnie dla rolnictwa ekologicznego;
 • opracowywanie technologii i rozwiązań technicznych składowania i przechowywania płodów rolnych;
 • analizy rozwoju techniki i technologii w kraju i za granicą oraz opracowywanie prognoz i ekspertyz;
 • badania porównawcze maszyn i technologii w zakresie jakości pracy;
 • promocja , upowszechnianie, szkolenia, doradztwo w zakresie tematyki związanej z kierunkami badań;
 • badania podstawowe procesów uprawy gleby i siewu;
 • badanie procesów nawożenia nawozami stałymi i ciekłymi;
 • analizy i prognozy rozwoju pozyskiwania, spalania, pirolizy i itp. biomasy roślinnej.

Pracownicy Zakładu

Nazwisko - Stanowisko e-mail Telefon Pokój
Zakład Inżynierii Produkcji Roślinnej - Kłudzienko
dr inż. Leszek Sergiel
Kierownik Zakładu, Adiunkt
22 755 60 41
wew. 108
21
dr hab. inż. Jan Kamionka
Profesor nadzwyczajny
22 755 60 41
wew. 122
8
dr hab. inż. Zbigniew Kogut
Profesor nadzwyczajny
22 755 60 41
wew. 111
22
prof. dr hab. inż. Edmund Kamiński
Profesor zwyczajny
22 755 60 41
wew. 112
19
mgr Damian Śliwiński
Asystent
22 755 60 41
wew. 110
22
mgr inż. Tadeusz Romanowski
Gł. specjalista inż.-techn.
22 755 60 41
wew. 222
18
mgr inż. Andrzej Kubiak
St. specjalista inż.-techn.
22 755 60 41
wew. 222
18
mgr inż. Kazimierz Ciężki
Sam. specjalista adm.-techn.
22 755 60 41
wew. 117
warsztat
mgr inż. Tomasz Horaczek
Specjalista adm.-techn., doktorant

22 755 60 41
wew. 121

20
Marek Nowak
St. specjalista adm.-techn.
  22 755 60 41
wew. 117
warsztat

Doktoranci:

Imię i Nazwisko e-mail Telefon wew. Pokój
mgr inż. Tomasz Horaczek   22 755 60 41    

Kierownik Jednostki
dr inż. Leszek Sergiel
22 755 60 41 w. 108