ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

OFERTA
STUDIA DOKTORANCKIE W ITP

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) w Falentach (d. IMUZ/d. IBMiER)
przyjmie absolwentów uczelni na 4-letnie
STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE
w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinach
Agronomia - Inżynieria rolnicza - Ochrona i kształtowanie środowiska

- z możliwością zatrudnienia na 0,25 etatu, absolwentów posiadających wiedzę/umiejętności w zakresie:

  • agronomii/ochrony wód, rolnictwa-łąkarstwa, hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej - w Centrali w Falentach;
  • inżynierii rolniczej z przygotowaniem ekonomicznym i informatycznym - w Oddziale w Warszawie;
  • ochrony środowiska i powietrza, ekoenergetyki, produkcji zwierzęcej - w Oddziale w Poznaniu;
  • mechaniki i konstrukcji maszyn rolniczych - w Mazowieckim Ośrodku Badawczym w Kłudzienku k/Warszawy;
  • hydrotechniki - w Żuławskim Ośrodku Badawczym w Elblągu,
  • chemii analitycznej, chemii rolnej - w Małopolskim Ośrodku Badawczym w Krakowie;
  • ochrony środowiska lub agronomii - w Zachodniopomorskim Ośrodku Badawczym w Szczecinie.

Adres:
Falenty k/Warszawy, Al. Hrabska3, 05-090 Raszyn
Tel. 22 628 37 63, Fax. 22 735 75 06

  • Rekrutacja: do 30 września 2014 r.
  • Rozpoczęcie studiów: planowane w październiku 2014 r
  • Procedura związana z uzyskaniem stopnia doktora: realizowana w ramach programu studiów doktoranckich

Informacje szczegółowe:

Kierownik studiów:
dr hab. inż. Zbigniew Wasilewski, prof. nadzw.
tel. 22 735 75 34
e-mail: z.wasilewski@itp.edu.pl

Sekretariat studiów:
Dział Informacji i Transferu Wiedzy
Kierownik: dr inż. Izabela Lubbe
tel.: 22 735 75 89, 22 735 75 90
e-mail: i.lubbe@itp.edu.pl

W załączeniu:

warunki i tryb rekrutacji
karta kwalifikacyjna
regulamin studiów
ramowy program studiów
regulamin pomocy materialnej

Atrakcyjne warunki:

inwestuj przede wszystkim w siebie