ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Maintenance and Service Units

Dział Spraw Pracowniczych - SP

Zakres prac:

  • realizowanie polityki kadrowej, płacowej, socjalnej i bytowej;
  • prowadzenie spraw osobowych;
  • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów osobowych pracowników;
  • nadzorowanie realizacji przepisów prawa pracy oraz prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie;
  • organizowanie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników;
  • współdziałanie z innymi służbami, organizacjami i komisjami społecznymi, działającymi w Instytucie, w dziedzinie rozwiązywania problemów spraw pracowniczych i zapobiegania powstawaniu konfliktów indywidualnych i zbiorowych;
  • przechowywanie wewnętrznych aktów normatywnych;
  • prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Instytutu.

Pracownicy Działu:

Nazwisko - Stanowisko Telefon Wewn. e-mail Pokój
Centrala w Falentach: 22 720 05 31
mgr inż. Ryszard Biernacki
Kierownik Działu
22 720 04 11
22 735 75 29

529 P-6
Ewa Szustak
St. specj. adm-tech. ds. pracown.
22 720 04 11
22 735 75 29
529 P-6
Oddział Warszawa
Teresa Rudnik
Gł. specj. ds. pracown.
22 542 11 76
  226

Kierownik Działu
mgr inż. Ryszard Biernacki
Falenty
tel. 22 720 04 11
22 735 75 29