ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Maintenance and Service Units

Stanowisko ds. Inwestycji i Remontów - IR

Główny specjalista ds. Inwestycji i Remontów: mgr inż. Grzegorz Janicki
Falenty:
Pokój: K-8
tel. 22 720 05 31 w. 581, 582
lub bezp.
22 735 75 81
22 735 75 82
22 720 09 44

 

Zakres prac:

  • opracowywanie we współpracy z Działem Planowania i Koordynacji Badań wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych, rzeczowych i finansowych, w tym zakupów z dostaw krajowych i importu, zgodnie z potrzebami komórek organizacyjnych;
  • organizowanie prac nad techniczno-ekonomicznymi założeniami inwestycji, ich lokalizacją ogólną i szczegółową oraz dokumentacją projektowo-kosztorysową;
  • prowadzenie spraw związanych z powierzeniem wykonawstwa, przyjęciem do wykonawstwa, nadzorem inwestycyjnym oraz komisyjnym przyjmowaniem wykonywanych robót i ich rozliczaniem;
  • zamawianie i realizacja zakupów inwestycyjnych i aparatury specjalnej przewidzianej w planach prac naukowo-badawczych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji z tym związanej;
  • sporządzanie sprawozdań i analiz z realizacji inwestycji;
  • prowadzenie gospodarki opakowaniami zwrotnymi w związku z dokonywanymi zakupami;
  • zapewnienie sprawności technicznej obiektów (remonty, adaptacje, modernizacje) oraz urządzeń energetycznych, cieplnych, gazowych i wodno-ściekowych.

 

 

Główny Specjalista ds. Inwestycji i Remontów
mgr inż. Grzegorz Janicki
Falenty
22 735 75 81
22 735 75 82
22 720 09 44