ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Maintenance and Service Units

Stanowisko ds. BHP i P.Poż - BHP

Zakres prac:

  • obowiązki wynikające z aktualnej uchwały Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • stały nadzór nad bezpiecznym stanem pomieszczeń i urządzeń;
  • opracowywanie planów poprawy warunków pracy i ocena stanu bhp;
  • sprawozdawczość i analiza przyczyn wypadków przy pracy (dla GUS i MRiRW);
  • kontrola i przestrzegania przepisów o ochronie pracy;
  • sprawozdawczość, dotycząca pracy w warunkach uciążliwych dla zdrowia;
  • kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa p.poż.;
  • ogólny nadzór nad właściwym wyposażeniem i rozmieszczeniem podręcznego sprzętu p.poż.;
  • prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej, w tym szkolenia wstępnego p.poż., współpraca z terenową komendą straży pożarnej w zakresie przestrzegania stanu bezpieczeństwa p.poż.;
  • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej ze sprawami p.poż.