ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Organy stanowiące i opiniodawczo-doradcze

Rada ds. Certyfikacji Wyrobów

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Instytutu w sprawie opiniowania zasad i prowadzenia polityki, dotyczącej certyfikacji i systemów zarządzania jakością certyfikacji wyrobów. Rada jest powoływana przez Dyrektora Instytutu i pełni funkcje na podstawie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AC 006. W skład Rady wchodzą Komitet Techniczny oraz Komitet Odwoławczy.