ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

Projekty krajowe i zagraniczne

Działalność pozastatutowa

Dolina Torfowa: Złoty Trójkąt (Peat Valley: The Golden Triangle) - numer projektu: 2012-1-NL1-LEO04-089715

Projekty realizowane i zgłoszone w 2013 r.

LAB-EL - współpraca z instytutami

Informacja o realizacji badań nt: "Optymalizacja gospodarowania na trwałych użytkach zielonych w łąkarskich gospodarstwach ekologicznych"
Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr RR-re-029-4-2806/10 z dnia 17.06.2010 r.
Główni wykonawcy: dr inż. Halina Jankowska-Huflejt - ITP Falenty - kierownik projektu, dr inż. Barbara Wróbel - ITP Falenty, dr inż. Jerzy Terlikowski - ITP Falenty, doc. dr hab. Jerzy Barszczewski - ITP Falenty, prof. dr hab. Piotr Julian Domański - COBORU Słupia Wielka

Sprawozdanie z projektu pt. "Opracowanie Rozwiązań Technicznych I Organizacyjno-Ekonomicznych Dla Rolnictwa Ekologicznego"
Projekt finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kierownik projektu dr inż. Wiesław Golka

Porównanie sposobów chowu oraz warunków środowiskowych w ekologicznej i konwencjonalnej produkcji karpi
Projekt finansowany  na podstawie paragrafu 10 ust. 1 i 5 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 maja 2010 r., pismo nr RRre - 029-3-2807/10 z dnia 17 czerca 2010 r.
Wykonawcy: Doc. dr hab. Jerzy Barszczewski, Prof. dr hab. Ryszard Wojda, dr Jerzy Romanowski, mgr inż. Grażyna Kaca

Projekt "Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy" finansowany z Norweskiego Mechanizmu finansowego i EOG oraz Ministerstwa Nauki

Opracowanie systemu uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego

Sprawozdanie z projektu pt. "Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów w uprawach warzywniczych"
Zakład Inżynierii Produkcji Roślinnej, Temat: PKre-029-8-5/11(151)
Autorzy: dr inż. Stanisław Ptaszyński, dr inż. Wiesław Golka, mgr inż. Leszek Sergiel, Marek Nowak, mgr inż. Barbara Rudeńska, Franciszek Wasilewski, Michał Kuźniar, mgr inż. Włodzimierz Markiewicz, mgr inż. Robert Łukawski
Koordynator Projektu: dr inż. Wiesław Golka
Warszawa listopad 2011 r.

METODY OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI, CHOROBAMI I ZWALCZANIE CHWASTÓW W UPRAWACH WARZYWNICZYCH
Projekt: PKre-029-8-5/11(151), Streszczenie
Autorzy: dr inż. Stanisław Ptaszyński, dr inż. Wiesław Golka

Sprawozdanie z badań "Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych".
Zleceniodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Warszawa listopad  2012

 

Współpraca międzynarodowa w zakresie nauk rolniczych i pokrewnych

Instytucje:

 • GNU VNIISKH Rosselchozakademii, Vladimir Rosja: Współpraca w zakresie wymiany specjalistów, uczestnictwo w spotkaniach naukowych, do 05.06.2015
 • The Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno Czechy: Wspólne badania naukowe, wymiana specjalistów, do 7.05.2014.
 • Estonian Research Institute of Agriculture (ERIA), Saku Estonia,: Współpraca naukowo-techniczna pomiędzy partnerami w badaniach i wprowadzaniu nowoczesnych technologii w rolnictwie, do 01.04.2016.
 • Department of Machine Engineering of Vilnius Gediminas Technical University, Wilno Litwa: Współpraca naukowo-techniczna pomiędzy partnerami w badaniach i wprowadzaniu nowoczesnych technologii rolnictwie, do 01.09.2014
 • Nacionalnyj Universitet Bioresursov i Prirodopolzovania Ukrainy-NUBiPU, Kijów Ukraina: Opracowania w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, na czas nieokreślony.
 • WNIIMŻ, Moskwa-Podolsk Rosja: Standardy w produkcji zwierzęcej, do 14.09.2015.
 • SZNIIMESCH, St Petersburg-Pawłowsk Rosja: Ekologiczne bezpieczne technologie i techniczne środki produkcji mleka i mięsa, do 01.04.2014.
 • Białoruska Państwowa Akademia Rolnicza, Gorki Białoruś: Badania i wdrożenia nowoczesnych technologii, do 21.01.2014.
 • GNU WIK Rosselkhozakademii, Moskwa-Lobnya Rosja: Ekologiczne bezpieczne technologie, do 14.05.2015.
 • UkrNIIPIT, Doslidnickoe Ukraina: Badania maszyn i certyfikacja, na czas nieokreślony.
 • Marijski Państwowy Uniwersytet, Republika Mari-El Rosja: Wymiana specjalistów, uczestnictwo w konferencjach naukowych, do 23.09.2013.
 • LGA, Norymberga Niemcy: Badania maszyn i certyfikacja, na czas nieokreślony.
 • SEMKO, Kista-Szwecja: Badania maszyn i certyfikacja, na czas nieokreślony.
 • DPLF, Kassel Niemcy: Badania maszyn i certyfikacja, na czas nieokreślony.
 • VDE, Offenbach Niemcy: Badania maszyn i certyfikacja, na czas nieokreślony.
 • TÜV/ZETOM, Rheinland Berlin Niemcy: Badania maszyn i certyfikacja, na czas nieokreślony.
 • SZZPLS, Praga-Rzepy Czechy: Badania maszyn i certyfikacja, na czas nieokreślony.
 • DLG, Gross-Umstadt Niemcy: Badania maszyn i certyfikacja, na czas nieokreślony
 • BiełGIM, Mińsk Białoruś: Badania maszyn i certyfikacja, do 19.04.2013
  z możliwością przedłużenia na następne 3 lata.
 • TSU, Piestany Słowacja: Badania kolektorów słonecznych, do 27.08.2015
  z możliwością przedłużenia na następne 5 lata.
 • Uniwersytet Stuttgart, Niemcy: Badania kolektorów słonecznych, do 27.08.2015

Programy ramowe:

 • BIOCLUS - Rozwój badań i środowiska innowacyjnego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy.
  Developing Research and Innovation Environment in five European Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources
  7.PR UE Czas realizacji: 01.12.2009-30.11.2012.

Programy międzynarodowe:

 • Baltic Sea Region Programme 2007-2013: "Baltic COMPASS - Kompleksowe działania polityczne i inwestycyjne w zrównoważonych rozwiązaniach w rolnictwie w regionie Morza Bałtyckiego. Czas realizacji: 17.09.2009 - 16.12.2012.

Sieci naukowe:

 • AGRORISKS Network of Excellence - Eliminowanie rolniczych zagrożeń zdrowia i środowiska.
 • EU AGRI MAPPING. Agrifoodresearch net Mapping and foresight of the EU agricultural research capacity.

ITP uczestniczy w działaniach:

 • Centrum Informacji o Biopaliwach (CIoB) związany z projektem BioMotion.

Instytut bierze udział w pracach międzynarodowych grup roboczych:

 • SCAR - Stały Komitet do spraw Badań w Rolnictwie działający w ramach Dyrektoriatu Generalnego Badań, Technologii i Rozwoju (DG RTD) przy Komisji Europejskiej;
 • BAT - ds. "Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń";
 • OECD - Codes for the Official Testing of Agricultural and Forestry Tractors;
 • Bio-GEPOIT - Polsko-Niemiecka Grupa Robocza ds. Wykorzystania Surowców Odnawialnych 

Centra Doskonałości

 • TRAGEN - Transfer of Knowledge in Agricultural Engineering (Transfer Wiedzy w Inżynierii Rolniczej)
  Adres: ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań,
  tel.: +48 62 820 33 31, fax: +48 61 820 83 81; itppoz@itp.edu.pl;
  kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko
  Tematyka badawcza:
  • odzyskiwanie energii cieplnej z budynków inwentarskich
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa
  • systemy chowu zwierząt
  • budynki inwentarskie
  • dobrostan zwierząt
  Centrum TRAGEN prowadzi sieć naukową AGRORISK

Informacja nt. projektów, w ramach Pomocy 2011 RPProjekty realizowane przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach w latach 2009-2011 w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP