ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Maintenance and Service Units

Pion Ochrony Informacji Niejawnych - POIN

Pionem kieruje Pełnomocnik ITP ds. Ochrony Informacji Niejawnych. W skład Pionu Ochrony ITP wchodzą:

  • Kierownik Kancelarii Tajnej ITP;
  • Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, odpowiedzialny za bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz za kontrolę przestrzegania procedur bezpiecznej jego eksploatacji;
  • Administrator Systemu Teleinformatycznego odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa tego systemu.

Do zadań Pionu należy:

  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
  • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych (TI), w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
  • kont r ola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji;
  • okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  • opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Instytucie i nadzorowanie jego realizacji;
  • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  • opracowanie "Planu operacyjnego funkcjonowania Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

Dyrektor ITP, kierownicy oddziałów i dyrektorzy ROB wyznaczają osoby odpowiedzialne za organizację i realizację zagadnień związanych z powszechną samoobroną i obroną cywilną. Osoby te ściśle współpracują z właściwymi terytorialnie wydziałami zarządzania kryzysowego.