ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu
 • Informacje o PFN
 • Rolnicze i ekologiczne filmy edukacyjne
 • Nagrody i wyróżnienia

 

PRACOWNIA FILMU NAUKOWEGO
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO

 

Już od ponad 40 lat jesteśmy na rynku filmów naukowych
(dydaktycznych, popularno-naukowych i badawczych).
Zrealizowaliśmy ponad 340 tytułów filmowych.
Rozpowszechniliśmy ok. 25 000 kopii pokazowych!
Zdobyliśmy kilkadziesiąt nagród i wyróżnień na festiwalach w kraju i za granicą!

 

Proponujemy Państwu
nasze usługi w zakresie opracowania i realizacji
wszystkich gatunków filmowych

 

filmy popularno-naukowe - przeznaczone dla każdego, dorosłego odbiorcy niezależnie od wieku i wykształcenia. Dzięki właściwie dobranej treści i konstrukcji obrazu oraz przemyślanego komentarza filmy te przekonują iinspirują do wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań w każdej dziedzinie życia.

filmy dydaktyczne - skonstruowane zgodnie z określonymi programami nauczania na różnych formach kształcenia i doskonalenia. Najskuteczniejszy środek dydaktyczny.

filmy badawcze - pozwalające na obejrzenie, ocenę i analizę zjawisk krótko trwających lub zachodzących w niedostępnym środowisku, np. zdjęcia zwolnione lub przyspieszone.

filmy instruktażowe - niezastąpiona pomoc w nauczaniu budowy, obsługi, regulacji, konserwacji itp. czynności różnych maszyn i urządzeń. Znakomity przewodnik w budowaniu lub montażu.

filmy informacyjno-reklamowe - najlepsza pomoc w prezentacji Firmy lub jej produktów na wystawach, targach, konferencjach, w rozmowach handlowych itp. Są szybkim i bardzo skutecznym przewodnikiem po Zakładzie i jego wyrobach. Najlepsze do reklamy i promocji.

filmy okolicznościowe - najwierniej dokumentują przebieg pokazów, kongresów, sesji naukowych konferencji itp. Są cennym materiałem archiwalnym zawierającym ważne chwile z życia ludzii Firmy. Oddają klimat spotkań.

 

Oferujemy kompleksowe usługi filmowe:
od opracowania scenariusza, zgodnie z życzeniem klienta, poprzez zdjęcia i montaż elektroniczny, do powieleń odpowiedniej liczby kopii włącznie. Nasz zespół filmowy tworzą doświadczeni filmowcy - znani w kraju i zagranicą specjaliści w dziedzinie filmu naukowego.
Filmy realizujemy w cyfrowej technice HD i SD.

 

Zapraszamy do współpracy !

Pracownia Filmu Naukowego
Mazowiecki Ośrodek Badawczy ITP
05-825 Kłudzienko

tel.: 22 755 60 41/42 e-mail: film@itp.edu.pl

 

ROLNICZE I EKOLOGICZNE FILMY EDUKACYJNE

e-mail: film@itp.edu.pl
Formularz zamówienia: Zamowienie na filmy 2014.doc

Nr
płyty
Tytuły filmów na płycie DVD
cena
(z VAT)
Treść
filmu
52
Badania jakości pracy maszyn i narzędzi rolniczych 61,50 zł
51
System uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego 61,50 zł
50
Spulchniacz obrotowy 61,50 zł
49
Rolnictwo ekologiczne 61,50 zł
48
Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza w produkcji zwierzęcej 61,50 zł
47
Uprawa i pielęgnacja warzyw korzeniowych w gospodarstwach ekologicznych 61,50 zł
46
"ROLNICTWO EKOLOGICZNE. Mechaniczne przygotowanie i pielęgnacja gleby" 61,50 zł
45
Robotyzacja w oborze 61,50 zł
44
Ramzes - elektryczny pojazd rolniczy 61,50 zł
43
Rośliny energetyczne w ochronie klimatu 61,50 zł
42
Odnowa i wzbogacanie łąk i pastwisk 61,50 zł
41
Obora wolnostanowiskowa na głębokiej ściółce 61,50 zł
40
Energetyczne wykorzystanie biomasy program dydaktyczny (upoglądowiony wykład) 61,50 zł
39
Biogazownie rolnicze 61,50 zł
38
 1. Termiczna utylizacja odpadów kłopotliwych
 2. Zbiornica sanitarna zwłok zwierzęcych
61,50 zł
37
Mechanizacja produkcji ziemniaków 61,50 zł
36
Inżynieria rolnicza dla obszarów wiejskich 61,50 zł
35
Standardy technologiczne w chowie bydła 61,50 zł
34
Standardy technologiczne w chowie świń 61,50 zł
33
Biopaliwo z rzepaku 61,50 zł
32
Dobra praktyka rolnicza w uprawie gleby 61,50 zł
31
Sanitacja górskiego gospodarstwa agroturystycznego 61,50 zł
30
Uproszczone technologie uprawy gleby 49,20 zł
29
Biomasa na cele energetyczne 61,50 zł
28
Odnawialne źródła energii dla rolnictwa 49,20 zł
27
Ekologiczne metody kiszenia zielonek 49,20 zł
26
 1. Pługi obracalne - test porównawczy
 2. Agregaty uprawowe - test porównawczy
49,20 zł
25
Wykorzystanie drewna i słomy jako lokalne źródła energii 49,20 zł
24
Gospodarka odpadami na terenach wiejskich 49,20 zł
23
Słoma tanim paliwem ekologicznym 49,20 zł
22
Wieś ekologiczna 49,20 zł
21
Obora wolnostanowiskowa, bezściołowa dla krów mlecznych 49,20 zł
20
Badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin 36,90 zł
19
 1. Kanalizacja ciśnieniowa i oczyszczalnia ścieków z ociekowym złożem torfowym
 2. Oczyszczalnia z filtrem gruntowo-korzeniowym
49,20 zł
18
 1. Polskie paliwo rzepakowe. Rafineria w Mochełku
 2. Technologia produkcji rzepaku ozimego
61,50 zł
17
Małe elektrownie wodne 36,90 zł
16
Badania bezpieczeństwa użytkowania maszyn rolniczych i ciągników 49,20 zł
15
 1. Płyty gnojowe
 2. Zbiorniki stalowe na płynne odchody zwierzęce
49,20 zł
14
 1. Siewnik zbożowy MAZUR 5
 2. Siewnik zbożowy POMORZANIN
 3. Siewnik punktowy, podciśnieniowy OMEGA
 4. Uprawa, siew i nawożenie maszynami ROLMASZ
73,80 zł
13
 1. Maszyna do konserwacji rowów melioracyjnych
 2. Świder ziemny
49,20 zł
12
Pługi wahadłowe 36,90 zł
11
 1. Stacja wytwarzania ciekłych nawozów mineralnych
 2. Nawożenie roztworem saletrzano-mocznikowyn /RSM/
49,20 zł
10
 1. Zespołowe użytkowanie maszyn rolniczych
 2. Kółka maszynowe
49,20 zł
9
 1. Zbiór ziemniaków kombajnem Z643/1 BOLKO
 2. Nowoczesna, boksowa przechowalnia ziemniaków
49,20 zł
8
Bezpieczna praca kombajnem zbożowym 36,90 zł
7
          Użytkowanie opryskiwaczy polowych:
 1. Przygotowanie opryskiwacza do pracy
 2. Ustalanie wydatku cieczy
 3. Dobór parametrów do zabiegów
 4. BHP w ochronie roślin
73,80 zł

 

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia za filmy edukacyjne, informacyjno - reklamowe i popularnonaukowe zrealizowane przez zespół W. Markiewicz i R. Łukawski

W październiku 2011 r. nasz film pt. "Robotyzacja w oborze" zrealizowany przez Włodzimierza Markiewicza i Roberta Łukawskiego otrzymał II nagrodę w kategorii filmów edukacyjnych i instruktażowych na XXVIII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM'11 odbywającym się w Nitrze na Słowacji.
Dyplom Międzynarodowego Jury na XXVII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM za film edukacyjny pt. "Rolnictwo ekologiczne. Mechaniczne przygotowanie i pielęgnacja gleby"
Słowacja, Nitra 2010 r.
Nagroda Ministra Rolnictwa Słowacji na XXV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM' 08 za film pt. "Odnowa i wzbogacanie łąk i pastwisk"
Słowacja, Nitra 2008 r.
I nagroda w kategorii filmów edukacyjnych i instruktażowych na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM'07 za film pt. "Biogazownie rolnicze"
Słowacja, Nitra 2007 r.
II nagroda w kategorii filmów edukacyjnych i instruktażowych na XXIII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM'06 za film pt. "Inżynieria rolnicza dla obszarów wiejskich"
Słowacja, Nitra 2006 r.
Główna nagroda w kategorii filmów edukacyjnych na XXXII Międzynarodowym Festiwalu Filmowym EKOTOPFILM' 05 za film pt. "Sanitacja górskiego gospodarstwa agroturystycznego"
Słowacja, Bratysława 2005 r.
II nagroda w kategorii filmów edukacyjnych i instruktażowych na XXII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM' 05 za film pt. "Sanitacja górskiego gospodarstwa agroturystycznego"
Słowacja, Nitra 2005 r.
Główna nagroda Parlamentu Czech na II Międzynarodowym Festiwalu Filmów Naukowych TUR OSTRAVA za film pt. "Biomasa na cele energetyczne"
Czechy, Ostrawa 2005 r.
Główna nagroda Ministra Gospodarki Słowacji w kategorii filmów edukacyjnych na XXXI Międzynarodowym Festiwalu Filmowym EKOTOPFILM' 04 za film pt. "Dobra praktyka rolnicza w uprawie gleby"
Słowacja, Bratysława 2004 r.
Nagroda Ministra Rolnictwa Słowacji na XX Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM' 03 za film pt. "Biomasa na cele energetyczne"
Słowacja, Nitra 2003 r.
Nagroda Dyrektora Słowackiego Instytutu Produkcji Zwierzęcej na XIX Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM' 02 za film pt. "Odnawialne źródła energii dla rolnictwa"
Słowacja, Nitra 2002 r.
Nagroda za II miejsce na Ogólnopolskim przeglądzie Filmów Rolniczych przy Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich za film pt. "Odnawialne źródła energii dla rolnictwa"
Częstochowa, 2002 r.
Nagroda Słowackiego Związku Kółek Rolniczych i Organizacji Handlowych na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM' 01 za film pt. "Zakiszanie zielonek w rękawach foliowych"
Słowacja, Nitra 2001 r.
II nagroda w kategorii filmów informacyjnych i promocyjnych na XIV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM' 97 za film pt. "Siewnik punktowy, podciśnieniowy Omega"
Słowacja, Nitra 1997 r.