ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Support Units

Pracownia Filmu Naukowego

 

Mazowiecki Ośrodek Badawczy
05-825 KŁUDZIENK0
e-mail: film@itp.edu.pl
+48 22 755 60 41 w.107
+48 22 755 50 16 w.107
+48 22 724 07 03 w.107

Pracownia Filmu Naukowego współpracuje z Działem Promocji i Marketingu. Do zadań Pracowni należy:

  • realizacja filmów naukowych (edukacyjnych i popularnonaukowych);
  • doskonalenie metod badawczych, wykorzystujących rejestrację obrazu w procesie badań naukowych;
  • doskonalenie metod rozpoznawania obrazów zarejestrowanych techniką fotograficzną i filmową;
  • pomoc w realizacji badań naukowych z wykorzystaniem techniki fotogrametrycznej ;
  • rozpowszechnianie kopi i filmów naukowych, odpłatne i nieodpłatne, jako elementów promocji osiągnięć Instytutu oraz jako środków dydaktycznych w nauczaniu i kształceniu.

 

 

Kierownik Działu
mgr inż. Robert Łukawski
Kłudzienko
tel. 22 755 60 41 w.107