ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

Kontakt
Lokalizacja Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, jego Oddziałów, Ośrodków Badawczych, Zakładów Doświadczalnych oraz Stacji Badawczych na terenie Polski

 

Centrala w Falentach