ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Laboratorium ITP

Laboratorium Badawcze ITP - LAB

Laboratorium Badawcze ITP składa się z dwóch pionów laboratoryjnych − Pionu inżynieryjno-rolniczego oraz pionu agro-środowiskowego.
W skład Instytutu wchodzą akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (akredytacja AB116) i notyfikowane w Unii Europejskiej (nr identyfikacyjny 1459) działowe laboratoria badawcze: LABORATORIA AKREDYTOWANE

  • Laboratorium Badawcze Ciągników i Maszyn Rolniczych (w Mazowieckim Ośrodku Badawczym w Kłudzienku);
  • Laboratorium Badawcze Elektryki Rolniczej (w Oddziale Warszawa);
  • Laboratorium Badawcze Bezpieczeństwa Maszyn do Produkcji Zwierzęcej (w Oddziale Poznań);

oraz działowe laboratoria badawcze przygotowywane do procesu akredytacji: LABORATORIA INNE

  • Laboratorium Badawcze Zanieczyszczeń Powietrza Atmosferycznego (w Oddziale Poznań);
  • Laboratorium Badawcze Biopaliw i Układów Agroenergetycznych (w Oddziale Poznań);
  • Laboratorium Badawcze Mikrobiologii (w Centrali w Falentach);
  • Laboratorium Badawcze Chemii Środowiska (w Centrali w Falentach);
  • Laboratorium Badawcze Inżynierii Środowiska (w Centrali w Falentach).

Laboratoria te wykonują prace usługowe zewnętrzne – dla jednostek spoza ITP oraz usługi wewnętrzne - dla zakładów naukowych i regionalnych ośrodków badawczych ITP.

Laboratorium Badawcze ITP - LAB
O/Warszawa
dr hab. inż. Piotr Pasyniuk
22 542 11 80
Laboratorium Badawcze Elektryki Rolniczej - LBER
(w Oddziale Warszawa)
mgr inż. Sylwester Żemajtys
22 542 11 30
Laboratorium Badawcze Ciągników i Maszyn Rolniczych - LBC
(w Mazowieckim Ośrodku Badawczym w Kłudzienku)
inż. Sebastian Dorociński
22 724 07 04
Laboratorium Badawcze Bezpieczeństwa Maszyn do Produkcji Zwierzęcej - LBMPZ
(w Oddziale Poznań)
dr inż. Tomasz Kołodziejczyk
61 820 33 31 w. 254
Laboratorium Badawcze Zanieczyszczeń Powietrza Atmosferycznego - LBZP
(w Oddziale Poznań)
Laboratorium Badawcze Biopaliw i Układów Agroenergetycznych - LBBiUA
(w Oddziale Poznań)
Laboratorium Badawcze Mikrobiologii - LM
(w Centrali w Falentach)
prof. dr hab. inż. Stefan Russel
Laboratorium Badawcze Chemii Środowiska - LBCŚ
(w Centrali w Falentach)
dr hab. inż. Irena Burzyńska, prof.nadzw.
bezp: 22 735 75 68
lub 22 720 05 31 w. 568
Laboratorium Badawcze Inżynierii Środowiska - LBIŚ
(w Centrali w Falentach)
prof. dr hab. inż. Magdalena Borys
bezp. 22 735 75 53
lub 22 720 05 31 w.553

Kierownik Laboratorium ITP
dr hab. inż. Piotr Pasyniuk
Warszawa
tel. 22 542 11 80