ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Organy stanowiące i opiniodawczo-doradcze

Komitety redakcyjne i rady programowe wydawnictw - KR i RP

„JOURNAL OF WATER AND LAND DEVELOPMENT”

Editor-in-Chief
Leszek Łabędzki (water management, water resources)
Assistant Editor
Halina Jankowska-Huflejt (agricultural landscape, grasslands)
Associate Editors
Szczepan L. Dąbkowski (environmental engineering, hydrology, hydraulics)
Magdalena Borys (hydraulic engineering, environmental geotechnics)
Josephine Maes-Smolarski (language editor)
Lech Kufel (language editor)
Tomasz Szymczak (statistics editor)
Editorial Board
Jan Adamowski – McGill University, Quebec, Canada
Okke Batelaan – Flinders University, Adelaide, Australia
Narayan R. Birasal – KLE Society’s G H College, Haveri, India
Nicholas Clarke – Norwegian Forest and Landscape Institute, Ås, Norway
Dušan Huska – Agricultural University, Nitra, Slovak
Arvo Iital – Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia
Edmund Kaca – Institute of Technology and Life Sciences, Falenty, Poland
Stanisław Kostrzewa – Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland
Pyotr I. Kovalenko – Ukrainian Academy of Agricultural Engineering and Land Reclamation, Kiev, Ukraine
Irena Krisciukaitiene – Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Vilnius, Lithuania
Anatolyi P. Lichacewicz – Institute of Melioration, Minsk, Belarus
Ferenc Ligetvari – Agriculture University, Debrecen, Hungary
Hanna Obarska-Pempkowiak – University of Technology, Gdańsk, Poland
Ola Palm – Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering, Uppsala, Sweden
Edward Pierzgalski – Warsaw Agricultural University, Poland
Czesław Przybyła – Poznań University of Life Sciences, Poland
Joachim Quast – Zentrum für Hydrologie ZALF, Müncheberg, Germany
Erik P. Querner – Alterra, Wageningen, The Netherlands
Antanas S. Sileika – Water Research Institute of the ASU, Kedainiai, Lithuania
Martin J. Wassen – University, Utrecht, The Netherlands
Ingrid Wesström – Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden
Muhammad Aqeel Ashraf – University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

„WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE”

Editor-in-Chief
prof. dr hab. Wiesław Dembek (nature protection)  
Deputy Editor-in-Chief
prof. dr hab. Szczepan L. Dąbkowski (water engineering)
Secretary
dr hab. Halina Jankowska-Huflejt, prof. nadzw.  (cultivation of meadows, agronomy)
Subject Editors
prof. dr hab. Magdalena Borys (water and land improvement construction, geotechnique)
dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw. (agronomy, cultivation of meadows, agricultural chemistry)
prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski (water management)
prof. dr hab. Janusz Ostrowski (soil science, cartography)
prof. dr hab. Stefan Russel (biology and i environmental biotechnology)
prof. dr hab. Edmund Kaca (land reclamation, rural sanitation)
dr hab. Stefan Pietrzak, prof. nadzw. (water quality, fertilizer components management)
dr Krzysztof Ukalski (statistics editor)
Grażyna Pucek (language editor)
Editorial Board
prof. dr hab. Leszek Łabędzki (chairman) – ITP w Falentach, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy (Poland)
prof. dr hab. Eugeniusz Karol Chyłek – MRiRW, Warszawa (Poland)
prof. dr hab. Andrzej Kędziora – ZBŚRiL PAN i UP, Poznań (Poland)
prof. dr hab. Stanisława Okularczyk – MRiRW, Warszawa (Poland)
prof. dr hab. Stanisław Twardy – ITP w Falentach, Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie (Poland)
prof. dr hab. Maciej Zalewski – UŁ w Łodzi (Poland)
prof. dr Okke Batelaan – Flinders University, Adelaide (Australia)
prof. Liudmila Vladimirovna Kireyheva – All-Russian Research Institute for Hydraulic Engineering and Land Reclamation, Moskva (Russia)
dr. hab. Jurík Ľuboš PhD. – Slovak Agricultural University in Nitra (Slovakia)
prof. Viktor Moshynsky – National University of Water and Environmental Enineering (Ukraine)
prof. dr. Oene Oenema – Wageningen University and Research Center, Alterra (The Netherlands)
prof. dr Giuseppe Parente – University of Udine (Italia)
prof. dr Alain Peeters – RHEA – Natural Resources, Human Environment and Agronomy, Gentinnes (Belgium)

„PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ”

Editor-in-Chief
prof. dr hab. Jan Pawlak
Subject Editors
dr inż. Andrzej Seliga – secretary (transport, innovations, patents, inventiveness)
dr inż. Marek Gaworski, prof. nadzw. SGGW (mechanization of bulk feed production)
dr hab. inż. Halina Jankowska-Huflejt, prof. nadzw. ITP (grassland management)
prof. dr hab. Rudolf Michałek (agricultural engineering, technology in agriculture)
prof. dr hab. Józef Szlachta (mechanization of animal production)
prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki (organization and economics of agricultural mechanization)
Grażyna Pucek (language editor)
dr Stanisława Roczkowska-Chmaj (statistical editor)
Editorial Board
Czł. rzecz. Pan prof. dr hab. Janusz Haman (Poland) - chairman
Czł. rzecz. PAN prof. dr hab. Rudolf Michałek (Poland) - deputy chairman
Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz (Poland)
Prof. dr hab. Bronisław Dawidowski (Poland)
Prof. dr hab. Józef Szlachta (Poland)
Prof. dr hab. Jerzy Weres (Poland)
Prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki (Poland)
Prof. Radomir Adamovsky (Czech Republic)
Prof. Stefan Cenkowski (Canada)
Doc. ing. Ján Frančák, CSc. (Slovakia)
Prof. Jürgen Hahn (Germanyy)
Prof. Dorota Haman (USA)
Doc. ing. Zuzana Hlaváčová, CSc. (Slovakia)
Prof. Gerard Wiliam Isaacs (USA)
Prof. Vladimir Kosołapov (Russia)
Prof. Piotr Savinyh (Russia)
Prof. Oleg Sidorczuk (Ukraine)

„INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE”

Kolegium Redakcyjne
prof. dr hab. Aleksander Szeptycki - przewodniczący
prof. dr hab. J. Lech Jugowar    
prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki
prof. dr hab. Jan Pawlak             
prof. dr hab. Krzysztof Wierzbick