ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki techniczne i obsługowe

Komórki techniczne i obsługowe

Dział Spraw Pracowniczych SP
Ryszard Biernacki - Falenty
22 720 04 11
22 720 05 31 w. 529
22 735 75 29
Dział Głównego Informatyka GI
mgr inż. Małgorzata Przybyła
- Falenty
22 720 05 31 w. 583
22 735 75 83
Dział Finansowo- Księgowy FK
P.o. Kierownika - Małgorzata Chilczuk
22 507 98 13

Dział Płac DP
Małgorzata Wojtczak
22 507 98 09
Dział Administracyjno- Techniczny AT
mgr inż. Jacek Kazimierczak - Falenty
22 720 05 31 w. 522
22 720 09 42

AT - O/Poznań (Dział Administracyjno-Gospodarczy)
Leszek Białas -Poznań
61 820 33 31 centrala

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych ZP
mgr inż. Jacek Kazimierczak - Falenty
22 720 05 31 w. 532
22 735 75 32
Stanowisko ds. Inwestycji i Remontów IR
mgr inż. Grzegorz Janicki - Falenty
22 720 05 31 w. 581,582
22 735 75 81
22 735 75 82
22 720 09 44
Stanowisko ds. BHP i P.Poż.

Pion Ochrony Informacji Niejawnych POIN

Kancelaria Tajna
KT
Radca Prawny RP

Stanowisko ds. Planowania Ekonomicznego i Analiz PEA