ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > ITP Laboratory > Accredited Laboratories

dr inż. Tomasz Kołodziejczyk

Kierunki działalności:

  • Badania i ocena urządzeń do produkcji zwierzęcej pod względem bezpieczeństwa ich użytkowania
  • Mechanizacja i automatyzacja produkcji pasz pełnoskładnikowych

Wykształcenie i kariera zawodowa:

  • 1973 - mgr inż. Politechnika Poznańska
  • 1999- dr inż. IBMER
  • od - IBMER Oddział Poznań

Przynależność do organizacji, funkcja:

  • Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej