ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Organy stanowiące i opiniodawczo-doradcze

Kolegium Dyrekcyjne

Kolegium Dyrekcyjne jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Instytutu. Kolegium opiniuje sprawy związane z działalnością Instytutu oraz jego gospodarką i administracją.

W skład Kolegium, oprócz Dyrektora jako przewodniczącego wchodzą zastępcy dyrektora, Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy, kierownicy Działów: Planowania i Koordynacji Badań, Spraw Pracowniczych, Informacji Naukowej, Promocji i Marketingu oraz Wydawnictw.

Na poszczególne posiedzenia Kolegium zwoływane przez Dyrektora mogą być zapraszane inne osoby, w tym kierownicy oddziałów i dyrektorzy ROB, zgodnie z problematyką posiedzenia.