ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe - JWTS

Głównym celem JWTS jest prowadzenie działalności kontrolnej polegającej na ocenie innowacyjnych technologii środowiskowych, które mogą się przyczynić do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz wysokiego poziomu ochrony środowiska w obszarach technologicznych:

 • materiały odpady i zasoby:
  • produkty wykonane z biomasy,
  • recykling przemysłowych produktów ubocznych i odpadów na surowce wtórne,
  • recykling odpadów budowlanych na materiały budowlane,
  • separacja lub techniki sortowania odpadów stałych (np. przetwórstwo tworzyw sztucznych, odpadów mieszanych i metali) i odzysk surowców.
 • technologie energetyczne
  • produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii:
   • biomasy,
   • słońca (kolektory, akumulatory, ogniwa fotowoltaiczne),
   • wiatru (siłownie wiatrowe),
   • wody (elektrownie, turbiny),
   • ziemi (pompy ciepła, wymienniki gruntowe, rekuperatory).
 • W obszarze technologicznym IETV2: materiały, odpady, zasoby:
  • recykling odpadów rolniczych i produktów ubocznych do celów innych niż rolnictwo

Zasady działania jednostki JWTS oparte są o normę PN-EN ISO/IEC 17020:2012 oraz szczegółowo opisane w Procedurach i w Księdze Jakości.

Zakres prac:

 • badania zgłoszonych technologii z zakresu ww. obszarów pod kątem innowacyjności i ochrony środowiska oraz efektywnego obniżania nakładów energetycznych w szczególności w działalności rolniczej (po pozytywnym stwierdzeniu kwalifikowalności technologii do weryfikacji, wnioskodawca (autor/właściciel ocenianej technologii – klient JWTS) dostarcza wszystkie istotne informacje, w tym dostępne wyniki badań oraz wstępną deklarację sprawności),
 • sprawdzanie deklaracji, określenie parametrów weryfikacyjnych, ocena udostępnionych danych, decyzja o konieczności wykonania dodatkowych badań zleconych przez wnioskodawcę,
 • końcowe sprawdzenie danych oraz gromadzenie dokumentacji procedur weryfikacyjnych badanych technologii,
 • wskazanie jednostek badawczych i/lub laboratoriów analitycznych do przeprowadzenia badań określonych parametrów zgłoszonych technologii,
 • sporządzenie końcowego raportu z procesu weryfikacji badanych technologii na podstawie wykonanych badań,
 • wydanie stosownego poświadczania o przeprowadzonej weryfikacji badanej technologii dla autora/właściciela zgłaszanej do oceny technologii,
 • rejestracja Świadectwa Weryfikacji i jego opublikowanie na stronie internetowej Komisji Europejskiej i Ministerstwa Środowiska RP.  

Informacje o JWTS (Oficjalna strona Jednostki)

ms ke

Pracownicy Zakładu

Nazwisko - Stanowisko Telefon e-mail Pokój
mgr Agnieszka Wawrzyniak
Asystent, Kierownik JWTS, P.o. Kierownika techn. JWTS
61 820 33 31 w. 262  
dr inż. Piotr Pajzderski
St. specjalista inż-techn.
61 820 33 31 w. 262    

 

 

 

Kierownik Jednostki
mgr Agnieszka Wawrzyniak
Poznań
tel. 61 820 33 31 w. 262