ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Support Units

Sekretariat Polskiego Komitetu Narodowego ICID - ICID

Zakres prac:

  • obsługa administracyjna Polskiego Komitetu Narodowego (POLCID), organizacja spotkań Komitetu, wymiana informacji;
  • utrzymywanie kontaktów z Biurem Centralnym ICID w New Delhi, reprezentowanie Polski na posiedzeniu Rady Wykonawczej ICID;
  • współpraca z komitetami narodowymi ICID, wymiana informacji, organizacja międzynarodowych spotkań naukowych i technicznych;
  • współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie działalności na forum międzynarodowym, w tym w pracach związanych z integracją europejską;
  • przekazywanie informacji o działalności ICID do członków Komitetu, oraz propagowanie polskich osiągnięć w zakresie melioracji na forum krajowym i międzynarodowym;
  • inicjowanie współpracy międzynarodowej, przygotowywanie propozycji tematów, pilotowanie projektów badawczych w fazie planowania i realizacji;
  • reprezentowanie Polski w Międzynarodowym Programie Rozwoju Technologii i Badań w zakresie nawodnień i odwodnień (IPTRiD);
  • udział w pracach grup roboczych ICID (poprzez członków POLCID), ekspertyzach i opiniach wykonywanych z inicjatywy i na potrzeby ICID;
  • przygotowywanie i inicjowanie publikacji do Biuletynu ICID, opracowywanie materiałów i informacji do innych wydawnictw ICID.