ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Support Units

Dział Promocji - DPM

Zakres prac:

 • promocja najnowszych rozwiązań naukowych i osiągnięć Instytutu poprzez:
  • przygotowywanie wspólnie z autorami (po odbiorach prac statutowych) materiałów promocyjnych o wynikach badań naukowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych w formie ulotek lub broszur i katalogów;
  • opracowywanie ulotek i folderów o Instytucie;
  • współpraca z Pracownią Filmu Naukowego w Mazowieckim Ośrodku Badawczym w Kłudzienku w realizacji filmów o działalności Instytutu, wykonywaniu fotografii, przezroczy, mikrofilmów i filmów wideo;
 • udział w targach, wystawach, konkursach, pokazach, innych promocyjnych przedsięwzięciach połączony z oferowaniem standardowych usług naukowych i laboratoryjno-badawczych oraz doradztwa naukowego;
 • organizacja konferencji, seminariów Pionu Inżynieryjno-Rolniczego;
 • prowadzenie Bazy Maszyny Rolnicze oraz wydawanie Katalogu Maszyn Rolniczych na CD;
 • opracowywanie wniosków, umów i sprawozdań, dotyczących działalności ogólnotechnicznej (wspomagającej badania), upowszechnieniowej, doradczej, szkoleniowej itp.;
 • udział w organizowaniu współpracy i wymiany naukowej w Pionie Inżynieryjno-Rolniczym z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi;
 • prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego ITP w Oddziale Warszawa;
 • realizacja prac administracyjno-technicznych – w porozumieniu z Kierownikiem Oddziału w Warszawie,

Pracownicy Działu:

Nazwisko - Stanowisko Telefon e-mail Pokój
Oddział w Warszawie: 22 720 05 31
dr inż. Andrzej Seliga
Kierownik Działu
22 542 11 70 220
inż. Andrzej Grzelak
Z-ca Kierownika Działu ds. administracyjnych,
Sam. spec. admin.- techn.
22 542 11 19 209
mgr Renata Kalinowska
Sam. spec. admin.- techn.
22 542 11 71 221
Joanna Kowalczyk
Spec. admin.- techn.
22 542 11 70 220
Daniel Mumot
Spec. admin.- techn.
22 542 11 03 221
Wanda Żak
Sekretarka

22 542 11 60

 

212
Stanisław Pierściński
Rzemieślnik
22 542 11 29   129
Jerzy Wiechowski
Rzemieślnik
22 542 12 01   129
Alicja Wiśniewska
Sprzątaczka

Kierownik Działu
dr inż. Andrzej Seliga
Warszawa
tel. 22 542 11 70