ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Maintenance and Service Units

Dział Płac - DP

Zakres prac:

  • sporządzanie list płac;
  • prowadzenie rozliczeń podatkowych z urzędami skarbowymi z tytułu PIT;
  • prowadzenie rozliczeń dotyczących ubezpieczeń społecznych z ZUS;
  • sprawozdawczość w zakresie dotyczącym wynagrodzeń;
  • wykonywanie wewnętrznych analiz i zestawień niezbędnych do zarządzania finansami jednostki.

Pracownicy Działu

Nazwisko - Stanowisko Telefon Wewn. e-mail Pokój
Małgorzata Wojtczak
Kierownik Działu Płac
22 507 98 09 809 25
Genowefa Jakubczak
Starsza Księgowa
22 507 98 08 808 26
Elżbieta Krajewska
Starsza Księgowa
22 507 98 08 808 26
Wioleta Wolska
Starsza Księgowa
22 507 98 08 808 26

 

 

 

Kierownik Działu
Małgorzata Wojtczak
Falenty
tel. 22 507 98 09