ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

OFERTA

Biblioteka i archiwum

Biblioteka ITP
Księgozbiór według ksiąg inwentarzowych liczy ok. 20 tys. wol. książek i około 15 tys. wol. czasopism i ok.8600 jednostek zbiorów specjalnych.
Biblioteka posiada komputerową bazę danych o książkach ( ok.4 500 rekordów) i bazę o artykułach - głównie publikacjach pracowników Instytutu (ok. 1 700 rekordów). Bazy te uzupełniane są na bieżąco.
Biblioteka ITP prowadzi wymianę wydawnictw naukowych z 80 instytucjami w 27 krajach oraz 35 bibliotekami krajowymi.

 

Archiwum
Zbiory gromadzone w archiwum liczą 14.5 tys. arkuszy map oraz ok. 15 tys. pozycji archiwalnych z zakresu melioracji, gospodarki wodnej, inżynierii wodnej i sanitarnej, łąkarstwa i torfoznawstwa. Archiwum prowadzi działalność usługową w zakresie udostępniania dokumentacji torfowych (ponad 4 500 jedn.). Są to największe tego typu zbiory w kraju, przez co archiwum zakładowe ma jednocześnie charakter centralnego archiwum torfowego. Komputerowy katalog informacji o zasobach archiwum torfowego włączony jest do centralnego komputerowego katalogu informacji o archiwaliach geologicznych "ARCHIGEO" zgromadzonych w archiwach krajowych instytucji geologicznych i pokrewnych, prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny.