Dyrekcja - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Dyrekcja
Dyrektor Instytutu p.o.
prof. dr hab. inż. Wiesław Dembek
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
prof. dr hab. inż. Wiesław Dembek
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Komunikacji
dr inż. Dorota Kluszczyńska
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
mgr Przemysław Trzosek
Główny Księgowy p.o.
mgr Renata Jastrzębska
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści