Dominika Juszkowska - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr inż. Dominika Juszkowska
Zakład Przyrodniczy
Informacje

Dr inż. Dominika Juszkowska
Asystent
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Falenty
Falenty, Al. Hrabska 3
05-090 Raszyn
tel. 692 385 023
e-mail: d.juszkowska@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach; stopień naukowy – doktor w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w specjalności oddziaływanie rolnictwa na środowisko (styczeń 2020);
 • Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; stopień naukowy – magister inżynierii środowiska w specjalności zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (czerwiec 2017);
 • Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; stopień naukowy – inżynier ochrony środowiska (czerwiec 2015)
   
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

Ochrona jakości wód i gleb, zanieczyszczenia wód pochodzenia rolniczego, zarządzanie składnikami nawozowymi w rolnictwie, obieg azotu i fosforu w środowisku glebowym, zmiany klimatu
Wybrane publikacje

 • Dybowski D., Dzierzbicka-Głowacka L., Pietrzak S., JUSZKOWSKA D., Puszkarczuk T. 2020. Estimation of nitrogen leaching load from agricultural fields in the Puck Commune with an interactive calculator. PeerJ 8:e8899
 • Pietrzak S., Pazikowska-Sapota G., Dembska G., Dzierzbicka-Głowacka L., JUSZKOWSKA D., Majewska Z., Urbaniak M., Ostrowska D., Cichowska A., Galer-Tatarowicz K. 2020. Risk of phosphorus losses in surface runoff from agricultural land in the Baltic Commune
 • of Puck in the light of assessment performed on the basis of DPS indicator. PeerJ 8:e8396
 • Dzierzbicka-Głowacka L., Pietrzak S., Dybowski D., Białoskórski M., Marcinkowski T., Rossa L., Urbaniak M., Majewska Z., JUSZKOWSKA D., Nawalany P., Kamińska B., Selke B., Korthals P., Puszkarczuk T. 2019. Impact of agricultural farms on the environment of the Puck Commune: Integrated agriculture calculator – CalcGosPuck. PeerJ 7:e6478
 • Pietrzak S., JUSZKOWSKA D., Nawalany P. 2019. Zmiany odczynu i zasobności gleb użytków zielonych w Polsce między 2008 a 2016 rokiem. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1(95)
     
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Brak danych.
Projekty, granty

 • Zadanie 6. „Wspieranie działań na rzecz ochrony wód przed presjami pochodzenia rolniczego” Programu wieloletniego ITP na lata 2016-2020 „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich” – MRiRW,
 • Budowa efektywnego modelu interaktywnego systemu wspierania decyzji agrochemicznych w celu optymalizacji nawożenia i ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego (INTER-NAW); 2019-2020 – GOSPOSTRATEG I (NCBR),
 • Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego – Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK (WaterPUCK); 2017-2020 – BIOSTRATEG III (NCBR),
 • Innovative tools enabling drinking water protection in rural environments (WATERPROTECT); 2017-2020 – HORYZONT 2020,
 • Water emissions and their reduction in village communities (Village Waters); 2016-2019 – INTERREG Baltic Sea Region Programme 2014-2020.
       
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści