Zapytania 2023 - Biuletyn Informacji Publicznej ITP-PIB

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści

Zapytania ofertowe 2023

Zapytanie ofertowe
Usługa telefonii oraz dostępu do internetu w placówkach ITP-PIB
Data umieszczenia
2023-12-18
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Oprogramowanie umożliwiające pracę zdalną
Data umieszczenia
2023-12-14
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Pakiet gwarancyjny do serwera IBM 7945 K3G o numerze seryjnym: KD66R9B
Data umieszczenia
2023-11-10
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Gwarancja i odnowienie serwisów bezpieczeństwa na kolejny rok do routera FortiGate 200E
Data umieszczenia
2023-11-08
Szczegóły
Proszę przedstawić ofertę na 1 i 2 lata.
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Przedłużenie pakietów gwarancyjnych do poniższych serwerów:
Dell PowerEgde R720 | S/N 54Z3ZZ1  
Dell PowerEdge R620  | S/N 44Z3ZZ1  
Dell PowerEdge R520  | S/N 5K9JT02
Data umieszczenia
2023-10-19
Szczegóły
Zmiana w ogłoszeniu
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024.
Data umieszczenia
2023-10-04
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Przedłużenie pakietu pogwarancyjnego macierzy Dell PowerVault MD3220
Data umieszczenia
2023-08-03
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Certyfikat energetyczny
Data umieszczenia
2023-07-24
Status
Zakończone

Zapytanie ofertowe
Wykonawca ds. nadzoru przyrodniczego oraz monitoringu przyrodniczego przy pracach zwalczania barszczy kaukaskich
Data umieszczenia
2023-07-13
Status
Zakończone

Zapytanie ofertowe
Wykonanie naprawy nieszczelności wodociągu
Data umieszczenia
2023-07-13
Status
Zakończone

Zapytanie ofertowe
Wykonanie analizy jakości wody w zakresie parametrów z grupy A oraz w zakresie parametrów z grupy B zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
Data umieszczenia
2023-07-13
Szczegóły
Status
Zakończone

Zapytanie ofertowe
Wykonanie kompleksowej usługi polegającej na zamontowaniu i uruchomieniu instalacji monitoringu terenu oraz obiektów Instytutu z uwzględnieniem elektronicznych zamków dostępowych w dwóch obiektach położonych w Falentach przy Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn.
Data umieszczenia
2023-07-04
Status
Zakończone

Zapytanie ofertowe
Wykonanie monitoringu stanu siedlisk przyrodniczych na działkach rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020.
Data umieszczenia
2023-06-02
Szczegóły
Status
Zakończone

Zapytanie ofertowe
Wykonanie monitoringu ornitologicznego na wskazanych obszarach badawczych w 2023 r.
Data umieszczenia
2023-04-11
Status
Zakończone

Zapytanie ofertowe
Przedłużenie pakietów gwarancyjnych do serwera Dell PowerEgde R530 ) | S/N 45B0JP2  
Data umieszczenia
2023-04-11
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Wykonanie usługi pielęgnacji zieleni w sezonie wegetacyjnym 2023
Data umieszczenia
2023-03-22
Szczegóły
Status
Zakończone

Zapytanie ofertowe
Jednorazowa dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń rejestrujących hydro- i meteorologicznych do Stacji Badawczej w Jaworkach.
Data umieszczenia
2023-03-14
Szczegóły
Status
Zakończone

Zapytanie ofertowe
Wymiana uszkodzonych rur spustowych (dwóch pionów) w budynku pod adresem ul. Ułanów 21 B, 31-450 Kraków.
Data umieszczenia
2023-02-15
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Dostarczenie trzech dysków do macierzy NetAPP FAS 2020
Data umieszczenia
2023-01-30
Szczegóły
Status
Zakończone

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Wróć do spisu treści