Zapytania 2022 - Biuletyn Informacji Publicznej ITP-PIB

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści

Zapytania ofertowe 2022

Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do złożenia ofert na oprzyrządowanie pomiarowe.
Data umieszczenia
2022-11-22
Szczegóły
Ogłoszenie
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do złożenia ofert na obsługę telefonii i internetu.
Data umieszczenia
2022-11-11
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do złożenia ofert na przedłużenie gwarancji i odnowienie serwisów bezpieczeństwa na kolejny rok do routera FortiGate.
Data umieszczenia
2022-11-07
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do złożenia ofert na pakiet gwarancyjny do serwera IBM.
Data umieszczenia
2022-11-07
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do złożenia ofert na przedłuzenie pakietów gwarancyjnych dla serwerów.
Data umieszczenia
2022-10-21
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do złożenia ofert - Wykonanie monitoringu siedliskowego 28 wskazanych działek rolnośrodowiskowych w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim.
Data umieszczenia
2022-09-14
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert na projektor multimedialny.
Data umieszczenia
2022-09-02
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert - Wykonanie monitoringu siedliskowego w ramach zadania Monitoring przyrodniczy.

Data umieszczenia
2022-08-26
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert - Wykonanie monitoringu siedliskowego w ramach zadania Monitoring przyrodniczy.

Data umieszczenia
2022-08-09
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert na „Wykonawcę ds. nadzoru przyrodniczego oraz monitoringu przyrodniczego przy pracach zwalczania barszczy kaukaskich”

Data umieszczenia
2022-08-09
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert - Przedłużenie pakietu pogwarancyjnego (na rok i na dwa lata) do  macierzy Dell PowerVault MD3220 o numerze seryjnym: 7420W22.

Data umieszczenia
2022-07-13
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert - Wykonanie monitoringu siedliskowego w ramach zadania Monitoring przyrodniczy.

Data umieszczenia
2022-07-05
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert - Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na trasach międzynarodowych oraz rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych poza granicami Polski.

Data umieszczenia
2022-05-10
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert - na komplet baterii do zasilacza: APC Smart UPS 5000VA (typ SUA5000RMI5U).
Data umieszczenia
2022-03-18
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert - na 12 licencji CAL RDS do Windows Server 2019 Standard.
Data umieszczenia
2022-03-09
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert - Naprawę automatyki sterującej szesnastoma centralami wentylacyjnymi firmy VBW w budynku laboratorium Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach..
Data umieszczenia
2022-02-24
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert - Urządzenie do terenowej analizy parametrów fizykochemicznych wód, którego zakres oznaczeń w szczególności umożliwia wykonanie analiz stężenia azotu azotanowego (NO3-N) lub azotanów (NO3), elektroprzewodnictwa, pH..
Data umieszczenia
2022-01-25
Szczegóły
Status
Zakończone
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Wróć do spisu treści