Zapytania 2021 - Biuletyn Informacji Publicznej ITP-PIB

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści

Zapytania ofertowe 2021

Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert - ubezpieczenie kompleksowe majątku i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego- Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach na 2022 rok.
Data umieszczenia
2021-12-13
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert - przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż gruntów będących w zarządzie Instytutu.
Data umieszczenia
2021-12-13
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert - Dostawa licencji wraz z usługą utrzymania, wsparcia technicznego klienta oraz wdrożenie zintegrowanego oprogramowania finansowo-księgowego typu ERP w ITP PIB w Falentach.
Data umieszczenia
2021-11-05
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert - nauczanie stacjonarne języka angielskiego (w siedzibie ITP-PIB w Falentach oraz online).
Data umieszczenia
2021-10-28
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert - odczynniki chemiczne.
Data umieszczenia
2021-08-30
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert - Elektroda.
Data umieszczenia
2021-08-30
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert - odczynniki chemiczne.
Data umieszczenia
2021-08-18
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert - odczynniki chemiczne.
Data umieszczenia
2021-06-14
Szczegóły
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert na wykonanie prac badawczych i przedprojektowych w zakresie konserwatorskim i architektonicznym w Pałacu w Falentach etap I (piwnice).
Data umieszczenia
2021-05-19
Status
Zakończone
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do zlożenia ofert - Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na trasach międzynarodowych oraz rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych poza granicami Polski.
Data umieszczenia
2021-05-07
Status
Zakończone
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Wróć do spisu treści