Licznik wizyt: 49107

PRZETARGI ZAPYTANIA OFERTOWE

przetargi 2018

Zamówienie, nr w BZP Status Data
umieszczenia
Udzielenie zamówienia, nr w BZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Opracowanie dokumentacji projektowej i konstrukcyjnej oraz technologii produkcji i montażu regulatorów poziomu wody w drenach i rowach melioracyjnych. Wykonanie prototypów i ich instalację na terenie dwóch obiektów odwadnianych drenami i jednego obiektu dolinowego odwadnianego rowami. Wykonanie korekt i poprawek konstrukcyjnych na podstawie wyników testów przeprowadzonych przez zleceniodawcę w terenie i w laboratorium hydraulicznym oraz opracowanie ostatecznej dokumentacji projektowej obejmującej opisy konstrukcji, technologii wytwarzania i instrukcje instalacji urządzeń w terenie"
663867-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2018-12-21 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę paliw i olejów smarowych do Zakładów Doświadczalnych ITP"
663488-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2018-12-20 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Opracowanie dokumentacji projektowej i konstrukcyjnej oraz technologii produkcji i montażu regulatorów poziomu wody w drenach i rowach melioracyjnych. Wykonanie prototypów i ich instalację na terenie dwóch obiektów odwadnianych drenami i jednego obiektu dolinowego odwadnianego rowami. Wykonanie korekt i poprawek konstrukcyjnych na podstawie wyników testów przeprowadzonych przez zleceniodawcę w terenie i w laboratorium hydraulicznym oraz opracowanie ostatecznej dokumentacji projektowej obejmującej opisy konstrukcji, technologii wytwarzania i instrukcje instalacji urządzeń w terenie"
660594-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2018-12-11 Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę sprzętu komputerowego"
658731-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2018-12-06 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"
655983-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2018-11-30 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę wysłodzin browarnianych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu"
655958-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2018-11-30

Rozstrzygnięty


2018-11-28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"
645148-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2018-11-07 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę analizatora składu powietrza wraz z oprogramowaniem do obróbki danych"
641696-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania

2018-10-26 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"
500257217-N-2018 - Zmiana ogłoszenia
w UZP
640893-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony

2018-10-25 Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę 6 szklanych zestawów eudiometrycznych, oraz 10 butli naporowych"
639926-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty

2018-10-23 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę wysłodzin browarnianych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu"
638563-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony

2018-10-19 Protokół z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę śruty sojowej do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu"
638541-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie

2018-10-19 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę śruty rzepakowej do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu"
638534-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie

2018-10-19 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na placu pomiędzy Kotłownią Gazową a Pawilonem C i Laboratorium w Falentach"
635910-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony

2018-10-12 Protokół z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę 6 szklanych kompletnych zestawów eudiometrycznych, łaźni z termostatem do 6 eudiometrów oraz mieszadła magnetycznego"
621783-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ
2018-09-25 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup, dostawę oraz instalację, uruchomienie i utrzymanie systemu monitoringu na obiektach melioracyjnych"
612238-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
2018-09-04 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonanie programu umożliwiającego analizę biomasy w gminach wiejskich wraz z jego instalacją na dostarczonym serwerze"
606751-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2018-08-21 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Usługi rolnicze w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Falentach"
604763-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2018-08-14 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Usługi rolnicze w Zakładzie Doświadczalnym w Biebrzy"
604503-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2018-08-14 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę słomy do Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach"
598205-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony
Wpłynęły pytania
2018-08-02 Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę 4 szklanych zestawów eudiometrycznych"
595932-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2018-07-27 Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"
596026-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2018-07-27 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż kompletnej instalacji systemu alarmowego i telewizyjnego systemu dozoru oraz usługa monitoringu systemu alarmowego wraz z serwisem oraz doraźną ochroną"
595899-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2018-07-27 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę jęczmienia paszowego do Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy"
595436-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2018-07-26 Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę mieszanki uzupełniającej (drożdże) dla krów mlecznych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy"
595435-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2018-07-26 Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce monitoring krajobrazu na wybranych powierzchniach badawczych w roku 2018"
595432-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ
2018-07-26 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonanie programu umożliwiającego analizę biomasy w gminach wiejskich wraz z jego instalacją na dostarczonym serwerze"
589727-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2018-07-16 Protokół z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż kompletnej instalacji systemu alarmowego i telewizyjnego systemu dozoru oraz usługa monitoringu systemu alarmowego wraz z serwisem oraz doraźną ochroną "
589877-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania
2018-07-16 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę 4 szklanych zestawów eudiometrycznych"
589636-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2018-07-16 Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę jęczmienia paszowego do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy"
586713-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2018-07-10 Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę mieszanki uzupełniającej (drożdże) dla krów mlecznych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy"
585902-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2018-07-09 Protokół z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę wysłodków buraczanych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy"
585879-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2018-07-09 Protokół z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o wyborze oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy"
580905-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2018-06-28 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy"
570468-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Unieważaniony 2018-06-08 Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę wysłodków buraczanych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy"
570442-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2018-06-08 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę słomy do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy"
570406-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2018-06-08 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę paszy treściwej dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu"
564236-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2018-05-25 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Określenie skuteczności efektów przyrodniczych Programu rolnośrodowiskowego i Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w Polsce monitoring siedlisk przyrodniczych na wybranych działkach RSS w 2018 roku"
564187-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2018-05-25 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup, dostawę, montaż wraz z uruchomieniem w terenie oraz transmisją danych, urządzenia do ciągłego, automatycznego pomiaru wilgotności gleby"
551007-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2018-04-26 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę środków ochrony roślin dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu"
545086-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2018-04-13 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu"
545013-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2018-04-13 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę nawozów mineralnych dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu"
544995-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2018-04-13 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę kroczka lina i amura do ITP ZD Falenty"
541392-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Zmiana SIWZ - kroczek lina z 500 kg na 250 kg
2018-04-06 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę materiału obsadowego karpia królewskiego do ITP ZD Falenty"
541311-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
2018-04-06 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę materiału obsadowego karpia królewskiego do ITP ZD Falenty"
537140-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony
2018-03-27 Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę nawozów do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego"
534097-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie

2018-03-20 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Oznakowanie oraz uczestnictwo w obsłudze sześciu doświadczeń polowych, polegającej na zbiorze i ocenie poziomów plonów zielonej masy z trzech pokosów oraz pobieranie prób pasz objętościowych (sianokiszonek) w trzech gospodarstwach z trzech pokosów z dostawą do laboratorium Zakładu Użytków Zielonych ITP"
534056-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty

2018-03-20 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż kompletnego wyposażenia audiowizualizacji sali multimedialnej"
534035-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania

2018-03-20 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostaę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach"
532618-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie

2018-03-16 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup, dostawę, montaż wraz z uruchomieniem w terenie oraz transmisją danych, urządzenia do ciągłego, automatycznego pomiaru wilgotności gleby"
531655-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie

2018-03-15 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę paszy treściwej dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu"
526235-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie

2018-03-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Określenie skuteczności efektów przyrodniczych Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w Polsce przeprowadzenie monitoringu ornitofauny w roku 2018"
525860-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania


2018-03-02 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy"
522344-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie

2018-02-23 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę wraz z montażem urządzenia na ciągniku rolniczym, pozwalającego łącznie na wprowadzanie kwasu siarkowego o stężeniu do 98% do zbiornika gnojowicy oraz mechaniczne mieszanie gnojowicy w zbiorniku z kontrolą jej odczynu pH"
517860-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty

2018-02-13 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę paszy treściwej dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu"
509119-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony

2018-01-23 Protokół z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę pasz dla cieląt do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy"
509117-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wprowadzono zmiany w SIWZ

2018-01-23 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pasz dla cieląt do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy
500097309-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę pasz dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy "
509114-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty

2018-01-23 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę oprogramowania antywirusowego"
508021-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wprowadzono korektę w załącznikach do SIWZ
Wpłynęły pytania
2018-01-19 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu w trybie zapytania o cenę na "Sprzątanie pomieszczeń w budynkach biurowo-laboratoryjnych Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego położonych w Warszawie i Falentach"
Zapytanie o cenę
W trakcie
Dodano część zamówienia na sprzątanie budynku w Warszawie

Wprowadzono zmiany w załączniku do SIWZ
2018-01-16 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę paliw i olejów smarowych do Zakładów Doświadczalnych ITP"
502408-N-2018 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
2018-01-08 Protokół z otwarcia ofert.

Ogłoszenia aktualne
Ogłoszenia z roku 2017
Ogłoszenia z roku 2016
Ogłoszenia z roku 2015
Ogłoszenia z roku 2014
Ogłoszenia z roku 2013
Ogłoszenia z roku 2012
Ogłoszenia z roku 2011
Ogłoszenia z roku 2010

Nadzór merytoryczny: mgr inż. Jacek Kazimierczak
Utworzenie/modyfikacja ITP
Copyright © ITP 2010
Ostatnia modyfikacja: 2019-01-29
Webmaster: ITP